Ārzemnieku veselības apdrošināšana


Programma paredzēta personām kurām, saskaņā ar LR Imigrācijas likumu, lai saņemtu uzturēšanās atļauju, ir jābūt derīgai veselības apdrošināšanas polisei, kas ir spēkā Latvijas Republikā un jebkuras citas Šengenas līguma dalībvalsts teritorijā. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem – personai, kura nav Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, pieprasot īstermiņa, ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju, ir jāiesniedz veselības apdrošināšanas polise, kas ir derīga Latvijas Republikas un Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā, kurā ir derīga vīza.
 

Kāpēc izvēlēties Ārzemnieku veselības apdrošināšanu?
 • Seesam piedāvā Ārzemnieku veselības apdrošināšanas programmu, kas nodrošina nepieciešamo apdrošināšanas segumu saskaņā ar MK noteikumiem, nodrošinot aizsardzību pret šādiem riskiem: medicīniskie pakalpojumi (t.sk. zobārstniecība), medicīniskais transports, slimnieka repatriācija, apdrošinātā repatriācija nāves gadījumā.
 • Iespējams apdrošināt jebkura vecuma personas.
 • Prēmija, tikai sākot no 35 EUR gadā vienai personai.
 • Bez vecuma ierobežojumiem.
 • Apdrošināšana ir spēkā Latvijas Republikas un jebkuras citas Šengenas līguma dalībvalsts teritorijā.
Ārzemnieku veselības apdrošināšana programma

Ārzemnieku veselības apdrošināšana programma

Programma paredzēta personām:

 • kurām, saskaņā ar LR Imigrācijas likumu, lai saņemtu uzturēšanās atļauju, ir jābūt derīgai veselības apdrošināšanas polisei, kas ir spēkā Latvijas Republikā un jebkuras citas Šengenas līguma dalībvalsts teritorijā;
 • kuras pieprasa vīzu iebraukšanai Latvijas Republikā vai jebkuras citas Šengenas līguma dalībvalsts teritorijā;
 • jebkuram ārvalstniekam, kurš iebrauc un uzturas darba darīšanās Latvijas Republikā vai jebkuras citas Šengenas līguma dalībvalsts teritorijā.

Apdrošinātie riski un apdrošinājuma summas
Ministra kabineta “Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumos” noteikts, ka minimālā apdrošinājuma summa vienai personai ir 42 600 EUR.

* Limits par gadījumu ir 750 EUR, izņemot repatriācijas izdevumus.
** Pašrisks “Medicīnas izdevumiem” un “Zobārstniecībai” ir 50 EUR.

Papildu nosacījumi
Apdrošināšana ir spēkā Latvijas Republikas un jebkuras citas Šengenas līguma dalībvalsts teritorijā.

Apdrošināšanas periods un apdrošināšanas prēmija

Kā rīkoties, ja noticis negadījums, un kā saņemt alīdzību?
 • Vērsies pēc medicīniskās palīdzības ārstniecības iestādē, kas reģistrēta Latvijas Ārstniecības iestāžu reģistrā vai pie sertificētas ārstniecības personas.
 • Neatliekamos gadījumos izsauc Neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvanot pa tālruņiem 113 vai 03;
 • Abos iepriekš minētajos gadījumos, saņemot medicīnisko palīdzību, noteikti saglabā maksājumu apliecinošos dokumentus (čekus, stingrās uzskaites kvītis), kā arī noteikti saglabā citus atlīdzību pamatojošus dokumentus: medicīnas iestādes izsniegtu izziņu vai izrakstu, kurā norādīta diagnoze. 
 • Aizpildiet iesniegumu Seesam mājaslapā.

Jebkuros citos gadījumos, kas saistīti ar polisē iekļauto apdrošināšanas aizsardzību un ar to saistītiem izdevumiem, veic šādas darbības:

 • Zvani uz  Seesam diennakts klientu atbalsta tālrunis: 67 06 10 00
 • Mēs sniegsim operatīvu palīdzību un konsultāciju, kā rīkoties tālāk konkrētajā situācijā.
   
Saņemt piedāvājumu


Pieteikumi

Noteikumi

 


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.