Ārzemnieku veselības apdrošināšana


Kā rīkoties, ja noticis negadījums, un kā saņemt alīdzību?
  • Vērsies pēc medicīniskās palīdzības ārstniecības iestādē, kas reģistrēta Latvijas Ārstniecības iestāžu reģistrā vai pie sertificētas ārstniecības personas.

  • Neatliekamos gadījumos izsauc Neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvanot pa tālruņiem 113 vai 03;
  • Abos iepriekš minētajos gadījumos, saņemot medicīnisko palīdzību, noteikti saglabā maksājumu apliecinošos dokumentus (čekus, stingrās uzskaites kvītis), kā arī noteikti saglabā citus atlīdzību pamatojošus dokumentus: medicīnas iestādes izsniegtu izziņu vai izrakstu, kurā norādīta diagnoze. 
  • Aizpildiet iesniegumu Seesam mājaslapā.

Jebkuros citos gadījumos, kas saistīti ar polisē iekļauto apdrošināšanas aizsardzību un ar to saistītiem izdevumiem, veic šādas darbības:

  • Zvani uz  Seesam diennakts klientu atbalsta tālrunis: 67 06 10 00
  • Mēs sniegsim operatīvu palīdzību un konsultāciju, kā rīkoties tālāk konkrētajā situācijā.

Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.