Bērnu apdrošināšana

Pēc nelaimes gadījuma, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā jāpaziņo par to Seesam.