Ceļojumu apdrošināšana

Pēc negadījuma nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā jāpaziņo par to Seesam.

Ievērojiet! Ceļojuma anulēšanas gadījumā apdrošinātājs jāinformē pirms paredzētā ceļojuma sākuma datuma.