Īpašuma apdrošināšana

Pēc negadījuma nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā rakstveidā informēt Seesam, aizpildot pieteikuma formu, kas pieejama www.seesam.lv.