KASKO


Pēc negadījuma nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski jāpiesaka apdrošināšanas gadījums internetā vai Seesam KASKO atlīdzību pieteikšanas vietās.

Svarīgi!

Cietušā transportlīdzekļa remontdarbus var sākt tikai pēc tam, kad apdrošinātājs ir veicis tā apskati.

Kā saņemt atlīdzību?

Kā saņemt atlīdzību, ja noticis KASKO gadījums?

Ievērojiet! Cietušā transportlīdzekļa remontdarbus var sākt tikai pēc tam, kad apdrošinātājs ir veicis tā apskati. 


 

Atlīdzības pieteikšanas veidi
Diennakts bezmaksas palīdzība uz ceļa

Seesam nodrošina diennakts (24/7) palīdzību uz ceļa visiem KASKO klientiem bez maksas.

(Ja apdrošinātā transportlīdzekļa pilnā masa nepārsniedz 3,5 tonnas un negadījums ir noticis uz koplietošanas ceļiem)

Diennakts palīdzības tālrunis:

(+371) 67 06 10 00

Konsultācijas pa tālruni:

  • par rīcību negadījumos;
  • par saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu.

Ierašanās pie klienta, ja automašīnai uz ceļa nepieciešama neatliekama palīdzība:

  • motora iedarbināšanā ar starta vadiem;
  • pievest degvielu;
  • bojāto riteni nomainīt pret rezerves riteni;
  • likvidēt transportlīdzekļa defektus, kurus iespējams novērst ceļa apstākļos;
  • aiztransportēt (evakuētu) bojāto transportlīdzekli no notikuma vietas uz tuvāko remontdarbnīcu vai autostāvvietu;
  • nodrošināt taksometra pakalpojumus (30 km robežās no notikuma vietas).

Izmaksas par remontam izmantotajiem materiāliem un/vai piegādāto degvielu ir jāapmaksā autovadītājam.

Kā rīkoties negadījuma vietā?

Auto aizvietošana

Auto aizvietošanu Seesam klientiem nodrošina SIA AUTO26.

SIA AUTO26
Brīvības gatve 246
epasts info@auto26.lv
T.: +371 26461168

Priekšrocības:

  • Apmaksu nodrošina Seesam, līdz ar ko, nav nepieciešams tērēt savus personīgos līdzekļus;
  • Rīgas robežās automašīna klientam tiek piegādāta bez maksas.

Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.