KASKO

Pēc negadījuma nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski jāpiesaka apdrošināšanas gadījums internetā vai Seesam KASKO atlīdzību pieteikšanas vietās.

Svarīgi!

Cietušā transportlīdzekļa remontdarbus var sākt tikai pēc tam, kad apdrošinātājs ir veicis tā apskati.

Diennakts palīdzības tālrunis:

(+371) 67 06 10 00