OCTA

Pēc negadījuma nekavējoties ir jāziņo par notikušo Seesam, aizpildot pieteikumu.