Veselības apdrošināšana

Pēc apdrošināšanas gadījuma, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienu laikā jāpaziņo par to Seesam.

Apdrošināšanas atlīdzību var pieteikt tikai apdrošinātā persona, kas saņēmusi ārstniecības, zobārstniecības, optikas, medikamentu, sporta pakalpojumus.