Zelta OCTA


Pēc negadījuma nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski jāpiesaka apdrošināšanas gadījumus internetā vai Seesam klientu apkalpošanas centros.

Kā saņemt atlīdzību?
  • Zvaniet policijai vai aizpildiet saskaņoto protokolu.
  • Nobildējiet bojātās vietas.
  • Aizpildiet iesniegumu Seesam mājaslapā.
  • Saņemiet naudu kontā.
Atlīdzības pieteikšanas veidi
Kā rīkoties negadījuma vietā?

Nekavējoties jādara viss iespējamais, kas ir nepieciešams, lai novērstu zaudējumus vai samazinātu zaudējuma apmēru.

Negadījums nekavējoties jāreģistrē atbilstošajās instancēs, piemēram, policijā.

Biežāk sastopamo apdrošināšanas gadījumu piemēri:

Konsultācijas pa tālruni 67 06 10 00.

Zelta OCTA zaudējumu kompensāciju tabula


Konsultācijas pa tālruni 67 06 10 00.


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.