Zelta OCTA

Pēc negadījuma nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski jāpiesaka apdrošināšanas gadījumus internetā vai Seesam klientu apkalpošanas centros.

Konsultācijas pa tālruni 67 06 10 00.