Bērnu apdrošināšana


Seesam bērnu nelaimes gadījumu apdrošināšana paredz izmaksāt kompensāciju naudā, ja apdrošinātā persona iepriekš neparedzētu, ārēju apstākļu iedarbības rezultātā iegūst traumu vai ķermeņa fizisku bojājumu.

Ik gadu palielinās bērnu traumu skaits – vidēji dienā 60 – 80 gadījumi (Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas statistika). Galvenokārt tās ir auto traumas, kritieni no motocikliem, velosipēdiem, augstuma. Latvija ir pirmajā vietā Eiropas Savienībā pēc bērnu traumatisma.

 

Pret kādiem riskiem var apdrošināties?

 

Kā rīkoties, iestājoties apdrošināšanas gadījumam?

 

Pēc nelaimes gadījuma, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā jāpaziņo par to Seesam.

Kā saņemt atlīdzību?

  • Jāapmeklē ārsts un jāievēro viņa norādījumi.
  • Ja nepieciešams, jāizsauc policija.
  • Pēc iespējas ātrāk jāiesniedz nelaimes gadījuma apdrošināšanas atlīdzības pieteikums.

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai saņemtu apdrošināšanas atlīdību?

  1. Nelaimes gadījuma apdrošināšanas atlīdzības prasības pieteikums.
  2. Ārsta-speciālista izraksts ar galīgo diagnozi (kaula lūzuma gadījumā).
  3. Ārsta izziņa vai slimnīcas izraksts (epikrīze).
  4. Darba nespējas lapas (ja ir iekļauts tāds risks kā dienas nauda).
  5. Ceļu policijas slēdziens (ceļu satiksmes negadījumā).
  6. Valsts vai pašvaldības policijas slēdziens (ja bijis vardarbīgs gadījums).

Kā iesniegt papildu dokumentus jau reģistrētā lietā?


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.