KASKO


Instrukcija par automašīnas apskati
Vai varam atlīdzību saņemt naudā?

Jā, atlīdzību var saņemt naudā to iepriekš saskaņojot ar apdrošinātāju.

Kas ir pašrisks?

Pašrisks ir naudas izteiksmē vai procentos izteikta zaudējuma daļa, kuru iestājoties apdrošināšanas gadījumam, atskaita no izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības summas. Pašrisks ir apdrošinājuma ņēmēja līdzdalība zaudējuma segšanā. Jo lielāks ir pašrisks, jo mazāks ir maksājums par apdrošināšanu. Apdrošināšanas objektiem un/vai apdrošināšanas riskiem pašriska summa var atšķirties.

Vai negarantijas a/m var remontēt pie dīlera?

Jā, var, ja šīs pakalpojums tika iegādāts papildus pie KASKO polises (automašīnām līdz 7 gadiem).

Cik dienu laikā ir jāpiesaka KASKO gadījums?

KASKO apdrošināšanas gadījums ir jāpiesaka 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad tas kļuva iespējams.

Kā anulēt vai izbeigt polisi?

Lai anulētu vai izbeigtu polisi ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  •  Aizpildīts Iesniegums par apdrošināšanas polises anulēšanu vai izbeigšanu.
  • Ja polisē kā atlīdzības saņēmējs vai kā apdrošinātā persona ir minēta banka vai līzinga kompānija, tad kopā ar rakstveida paziņojumu vai Iesniegumu par polises anulēšanu apdrošinājuma ņēmējs (vai tā pilnvarotā persona) vai transportlīdzekļa īpašnieks (vai tā pilnvarotā persona) iesniedz apdrošinātājam oficiālu bankas vai līzinga vēstuli, kurā ir dota bankas vai līzinga atļauja šo apdrošināšanas līgumu anulēt.
  • Pilnvara no apdrošinājuma ņēmēja vai transportlīdzekļa īpašnieka, ja atmaksājamā prēmija tiek atmaksāta citai personai.
Kā pārbaudīt automašīnas signalizācijas atbilstību KASKO apdrošināšanas līguma nosacījumiem?

Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.