Lauksaimnieku apdrošināšana


Kas ietverts speciālajā piedāvājumā zemniekiem?

Speciālais piedāvājums zemniekiem paredzēts lauksaimniecības tehnikas apdrošināšanai. Speciālā piedāvājuma polise ietver:

  • tehnikas apdrošināšanu pret “visiem riskiem” (zaudējumu kompensāciju par jebkuriem ārējiem bojājumiem);
  • nelaimes gadījumu apdrošināšanu (nāves, invaliditātes un kaulu lūzumu gadījumiem) tehnikas vadītājam (bez papildu piemaksas);
  • apdrošinot traktoru, kombainu vai citu lauksaimniecības pašgājējtehniku, pēc klienta izvēles piekabināmo un uzkarināmo tehniku, piemēram, arklus, kultivatorus, miglotājus, minerālmēslu kliedētājus, ikdienas pielietojuma piekabes, ecēšas, grābekļus, rulonu ietinējus un citu aprīkojumu EUR 15 000 vērtībā polisē iekļauj bez papildu piemaksas;
  • apdrošinot traktoru ar piekabi vai kombainu, bez papildu piemaksas polisē iekļauta lauksaimniecības produkcijas vai izejvielu apdrošināšana EUR 75000 vērtībā tās pārvadājuma laikā. Šajā gadījumā tiek kompensēti zaudējumi, kas pārvadājamajai produkcijai vai izejvielām radušies, tehnikai iekļūstot ceļu satiksmes negadījumā, zādzības/laupīšanas gadījumā vai uguns radītu bojājumu rezultātā;
  • apdrošināšana būs spēkā tehnikas lietošanas laikā, kā arī tad, kad šī tehnika piedalīsies ceļu satiksmē kā satiksmes dalībnieks un arī tehnikas pārvadājuma laikā;
  • apdrošināšanas maksājuma sadalīšana divos vai četros maksājumos ir bez papildu piemaksas, bet par apmaksu vienā maksājumā tiek piemērota papildu atlaide 10 % apmērā.
Kāda veida tehniku iespējams apdrošināt?

Šī apdrošināšana piemērojama gandrīz visa veida lauksaimniecības un mežizstrādes tehnikai – traktoriem, to piekabēm un kombainiem; arkliem, sējmašīnām, miglotājiem, harvesteriem, forvarderiem un citai tamlīdzīgai tehnikai, kuras vecums nepārsniedz 10 gadus.

Vai iespējams apdrošināt tehniku, kuras vecums ir vairāk nekā 10 gadi?

Tehniku, kura ir 10 un vairāk gadus veca, ir iespējams apdrošināt, taču šādai tehnikai, iestājoties zaudējumam (aprēķinot atlīdzību), tiks ņemts vērā tās nolietojums. Tas nozīmē, ka. atlīdzība tiks samazināta atbilstoši tehnikas nolietojumam.

Uz cik tehnikas vienībām – vienu vai vairākām – ir attiecināma polisē bez maksas iekļaujamā piekabināmā un uzkarināmā papildaprīkojuma vērtība EUR 15 000 apmērā?

Polisē bez papildu piemaksas tiek iekļauts tehnikas papildaprīkojums, kura vienas vienības vai vairāku tehnikas vienību kopējā vērtība nepārsniedz EUR 15 000.

Ko darīt, ja klients vēlas apdrošināt papildaprīkojumu, kura vienas vai vairāku vienību vērtība ir lielāka par EUR 15 000?

Šādā gadījumā nepieciešams uzskaitīt visu apdrošināmo aprīkojumu. Tas polisē tiks iekļauts pilnā apmērā. Aprīkojums līdz EUR 15 000 polisē tiks iekļauts bez maksas, bet par pārējo aprīkojumu vērtībā virs EUR 15 000 tiks aprēķināta papildu piemaksa.

Pret kādiem riskiem tiek apdrošināta lauksaimniecības tehnika?

Lauksaimniecības tehnikas apdrošināšana ir tā sauktā “visu risku” polise, kas paredz kompensēt jebkurus pēkšņus un neparedzamus ārējus zaudējumus, kas radušies uguns, dabas stihijas, tehnikas apgāšanās, nogrimšanas, dažādu priekšmetu (koku, stabu) uzkrišanas, zādzības, laupīšanas, vandālisma un vēl citu iemeslu dēļ. 

Kādā vērtībā tehnika tiek apdrošināta?

Jauna tehnika tiek apdrošināta, par pamatu ņemot šādas (jaunas) tehnikas iegādes vērtību, ieskaitot visus nodokļus. Lietota tehnika tiek apdrošināta tās tirgus vērtībā, par kādu brīvajā tirgū iegādājama tāda pati vai funkcionāli un pēc pielietojuma līdzvērtīga zīmola, modeļa un parametru tehnika.

Kāds ir polises teritoriālais segums? (Kur un kad polise ir spēkā?)

Apdrošināšanas polise ir spēkā visā Latvijas teritorijā laikā, kad tehnika strādā, ārpus darba laika, kā arī tehnikas pārvadāšanas laikā uz treilera vai tehnikai pašai pārvietojoties (piedaloties satiksmē) pa koplietošanas ceļiem.

Kas nepieciešams, lai iegādātos lauksaimniecības tehnikas apdrošināšanas polisi?

Lai sagatavotu piedāvājumu/izsniegtu polisi, Seesam rīcībā jābūt informācijai par apdrošināmās tehnikas zīmolu, modeli, ražošanas gadu un vērtību. Pamatojoties uz šiem datiem, Seesam pārstāvis aprēķina polises cenu, informē par to klientu un vienojas par polises saņemšanas veidu, vietu un laiku.

Kur reģionos (ārpus Rīgas) iespējams iegādāties Seesam tehnikas apdrošināšanas polisi?

To var izdarīt visās “Seesam Latvia”  pārstāvniecībās (Liepājā, Ventspilī, Valmierā un Daugavpilī), kā arī pie “Seesam Latvia”  sadarbības partneriem – apdrošināšanas aģentiem, brokeriem un citiem starpniekiem.

Vai tehnikas apdrošināšanas polisi iespējams iegādāties, personīgi neierodoties Seesam birojā?

Jā! Polisi var iegādāties arī tad, ja klients pats personīgi neierodas “Seesam Latvia” birojā. Apdrošinātājam ir tikai nepieciešams saņemt informāciju par apdrošināmo tehniku, piemēram, saņemt pa faksu vai e-pastu tehniskās pases kopiju. Pēc tam Seesam speciālists sazinās ar klientu, lai precizētu apdrošināšanas nosacījumus un polises nogādes veidu, vietu un laiku.

Piedāvājumam un polisei nepieciešamos datus Seesam speciālistam var nodot arī pa tālruni. Šajā gadījumā tehnikas dokumentāciju pievieno, parakstot polišu oriģinālus.

Cik maksā lauksaimniecības tehnikas apdrošināšanas polise?

Polises cena ikvienā gadījumā tiek aprēķināta individuāli, ņemot vērā vairākus kritērijus, piemēram, tehnikas pielietojumu atkarībā no tās veida, tehnikas vienību skaitu utt.

 

Vai šī polise ir izmantojama iesniegšanai bankā/līzinga kompānijā?

Jā. Šī polise pilnībā atbilst banku/līzinga kompāniju prasībām un ir iesniedzama kā ķīlas objekta apdrošināšanas polise. Pirms polises izsniegšanas klientam jāinformē apdrošinātājs par polises datos iekļaujamo kredīta/līzinga devēju.

Vēlos apdrošināt traktortehniku, bet man nav nepieciešama polisē iekļautā nelaimes gadījumu un papildaprīkojuma apdrošināšana. Vai ir iespējams atteikties no šiem papildu segumiem, lai tādējādi samazinātu maksājamo apdrošināšanas prēmiju?

Nē. Klients var neizmantot polisē iekļauto nelaimes gadījumu apdrošināšanu un var neapdrošināt papildaprīkojumu, piemēram, ja tāda nav, taču polises cena šo iemeslu dēļ mainīta (samazināta) netiek.

Vēlos apdrošināt arī lauksaimniecībā izmantojamās ēkas un produkciju. Vai šī polise tam ir piemērota?

Vēlos apdrošināt arī lauksaimniecībā izmantojamās ēkas un produkciju. Vai šī polise tam ir piemērota?

Nē. Šī ir tikai tehnikas apdrošināšanas polise. Lai apdrošinātu ēkas, produkciju un citu īpašumu, tiek izdota īpašuma apdrošināšanas polise. Seesam piedāvā šādu īpašuma apdrošināšanu, taču šāda veida polises izdošanai nepieciešama cita informācija. Konsultāciju par to var saņemt jebkurā Seesam pārstāvniecībā.

Uz kādu termiņu tehnika tiek apdrošināta?

Tehnikas polisi parasti izsniedz 12 mēnešu periodam, taču apdrošināšanu var noslēgt arī uz mazāku (minimāli – uz trīs mēnešiem) vai ilgāku laiku. Prēmijas aprēķinā tiek ņemts vērā arī tehnikas aktīvās lietošanas periods, piemēram, kombainam tie būtu aptuveni četri mēneši gadā, kā arī dīkstāves periods.

Saņemt piedāvājumu


Citu apdrošināšanas veidu biežāk uzdotie jautājumi:


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.