OCTA


OCTA cenas izaicinājumi 

OCTA neapšaubāmi ir pēdējos mēnešos Latvijā visapspriestākais apdrošināšanas veids. Apdrošināšanas kompānijas tās dēļ tiek peltas, vainotas un ne retums arī lamātas. Dzirdēti arī dažādi patiesībai tuvāki un tālāki pārspriedumi.  Tomēr, noliekot emocijas pie malas, īsi paskaidrosim situāciju apdrošināšanas tirgū ar OCTA jeb to, kāpēc cenu vadzis lūza?

Kas ir OCTA?

OCTA jeb Obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļa apdrošināšana Latvijā tika ieviesta pirms 20 gadiem ar mērķis aizsargāt ceļu satiksmes negadījumos (CSNg) cietušo trešo personu intereses, ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums. Tā ir obligāti nepieciešama visiem transportlīdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē. Un, vienkāršoti sakot, garantē to, ka vainīgais (viņa apdrošinātājs) segs zaudējumus. 

Kādus zaudējumus un kam sedz OCTA?

Kas tad ir tie zaudējumi, kurus sedz apdrošinātāji? Likums par OCTA nosaka, ka apdrošinātāji atlīdzina zaudējumus ne tikai par CSNg rezultātā transportlīdzeklim nodarītajiem bojājumiem, bet arī kompensē zaudējumus cietušajām personām, valstij un pašvaldībām par cietušo ārstēšanu un rehabilitāciju. Tāpat apdrošinātājs atlīdzina valsts un pašvaldību izdevumus, kuri saistīti ar CSNg cietušo slimības lapu apmaksu, pensijām un pabalstiem invalīdiem un apgādājamiem, apbedīšanas pabalstiem, tehnisko palīglīdzekļu īri vai iegādi, ceļu, ēku un videi nodarītajiem bojājumiem.

Tas nozīmē to, ka summa, ko apdrošinātāji izmaksā par vienu ceļa satiksmes negadījumu, nav tikai tas, ko redzam servisa piestādītajā tāmē. Apdrošinātājs sedz valstij izdevumus arī tad, ja, piemēram, jaunietis avārijas rezultātā iegūst mūža invaliditāti. No OCTA tiek segts ne tikai viņa ārstniecības izdevumi, bet arī invaliditātes pabalsts.

OCTA cenas kāpums. Kāpēc?

OCTA kā pakalpojuma pašizmaksa ir augsta. Tomēr, atskatoties uz līdzšinējo OCTA cenas dinamiku, tā ir bijusi visnotaļ stabila, bez straujiem kāpumiem, ja vien esi bijis prātīgs transportlīdzekļa vadītājs. Cenu stabilitāti uzturēja sīvā apdrošinātāju cīņa par katru klientu, bet zaudējumi tika segti no citiem apdrošināšanas veidiem. 

Tomēr OCTA cenu vadzis šogad ir lūzis. 20 gadu laikā apdrošinātāji atlīdzībās izmaksājuši vairāk nekā 556 miljonus EUR (LTAB dati), piedzīvojot vairāk nekā 80 miljonus EUR (LAA, LTB, FKTK dati) zaudējumus. Līdz šim esošā OCTA cena nav kompensējusi atlīdzības izmaksas. Turpināt kompensēt OCTA izmaksas no citiem apdrošināšanas veidiem nav iespējams, jo konkurences faktors ir samazinājis arī to cenas. 

Kas tālāk?

OCTA cena joprojām neatbilst pakalpojuma pašizmaksai, taču konkurence apdrošinātāju vidū par pozīciju tirgū šobrīd ir apturējusi tās tālaku pieauguma. Galvenais priekšnosacījums, lai saņemtu no apdrošinātāja iespējami zemāku cenu – būt prātīgām transportlīdzekļa vadītajam. OCTA cenas pietuvošanos tās reālajām izmaksām vismazāk izjūt tie, kuriem, balstoties uz Bonus Malas principu, ir lielāks šoferēšanas stāžs un mazāk izraisītu CSNg. Droša braukšana atmaksājas! 


20 gados apdrošinātāji OCTA atlīdzībās izmaksājuši vairāk nekā 556 miljoni EUR

 

Vai man obligāti jābrauc atrādīt savs auto Seesam un jāraksta iesniegums par CSNg, ja esmu Seesam OCTA klients un esmu izraisījis negadījumu? Vai tas ir jādara arī tad, kad CSNg ir piereģistrēts ceļu policijā?

Ja CSNg vietā aizpildīts saskaņotais paziņojums, tad CSNg izraisītājam, kuram ir Seesam OCTA polise, ir jāiesniedz Seesam Atlīdzību departamentā saskaņotais paziņojums, jāatrāda transportlīdzeklis un jāuzraksta paskaidrojums par CSNg. Tas pats attiecas uz negadījumiem, kad CSNg negadījumu ir piereģistrējusi ceļu policija. Vainīgajam jāatrāda transportlīdzeklis un jāuzraksta paskaidrojums par negadījumu.

 

​​​​​​​Esmu negadījumā cietušais, izraisītājs ir Seesam OCTA klients, bet man ir arī KASKO polise. Kur man griezties pieteikt gadījumu? Vai varu gan pie vainīgā Seesam, gan pie sava KASKO?

Jūs varat griezties gan izraisītāja OCTA apdrošināšanas sabiedrībā, gan savā KASKO apdrošināšanas sabiedrībā pēc izvēles, taču zaudējumu atlīdzība tiks veikta tikai vienā no sabiedrībām.

 

Kāpēc ir jāiesniedz pilnvara uz pieteicēju vai iesniegums par atlīdzības veidu pēc OCTA, ja pieteicējs nav cietušā transportlīdzekļa, īpašuma vai mantas īpašnieks vai turētājs?

OCTA likuma viens no mērķiem ir reglamentēt tiesiskās attiecības starp transportlīdzekļu īpašniekiem, tiesīgajiem lietotājiem (transportlīdzekļa turētāju) un apdrošinātājiem. Līdz ar to apdrošināšanas atlīdzības veidu ir tiesīgs izvēlēties tikai cietušā transportlīdzekļa īpašnieks, tiesīgais lietotājs, vai tam speciāli pilnvarota persona.

Cik ilgi tiek izskatīts pieteikums par apdrošināšanas atlīdzību pēc OCTA?

Ja ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušās personas vaina ir noskaidrota vai ir zināma ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījusī persona un nodarītie zaudējumi ir aprēķināmi, triju mēnešu laikā no rakstveida pieteikuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas apdrošinātājs pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu un nosūta attiecīgu rakstveida informāciju apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājam.

Vai varu atlīdzību saņemt naudā?

Apdrošināšanas atlīdzību ar naudas pārskaitījumu pēc OCTA var saņemt cietušā transportlīdzekļa, īpašuma vai mantas īpašnieks. Atsevišķā iesniegumā cietušā transportlīdzekļa, īpašuma vai mantas īpašnieks var arī norādīt citu personu, kurai pārskaitīt zaudējumu atlīdzību.

 

Kā rīkoties pēc OCTA ceļu satiksmes negadījuma, ja tas ir noticis ārzemēs?

Ja attiecīgajā ceļu satiksmes negadījumā esat cietusī puse, tad Pēc CSNg Jums (cietušajam transportlīdzekļa vadītājam) vadoties pēc attiecīgās valsts likumdošanas ir:

 • jāizsauc ceļu policija un paralēli jāfiksē visi vainīgā dati (transportlīdzekļa marka un modelis; reģ. Nr.; apdrošināšanas polises dati; no kuras valsts ir vainīgā persona), vai
 •  jāaizpilda saskaņotais paziņojums (abām pusēm precīzi jāaizpilda visas ailes dokumentā),
 • jebkurā gadījumā obligāti jāfiksē visi vainīgā transportlīdzekļa dati (transportlīdzekļa marka un modelis; reģ. Nr.; apdrošināšanas polises dati; no kuras valsts ir vainīgā persona). Ja ir iespējams, CSNg vietu jāfiksē arī ar foto palīdzību.

.
Ja tika izsaukta ceļu policiju - saglabājiet ceļu policijas protokola kopiju, ja tādu Jums izsniedz.
Ja tika aizpildīts saskaņotais paziņojums - saglabājiet vienu no aizpildītajiem saskaņotā paziņojuma eksemplāriem.

Atgriežoties Latvijā, cietušā transportlīdzekļa īpašnieks, kuram ir SeesamOCTA polise, var griezties Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju birojā (vairāk info www.ltab.lv) , lai precizētu, kurā sabiedrībā var pieteikt attiecīgo negadījumu kā cietušais.

Ja attiecīgajā ceļu satiksmes negadījumā esat vainīgā puse, tad pēc CSNg Jums (vainīgā transportlīdzekļa vadītājam) vadoties pēc attiecīgās valsts likumdošanas ir:

 • jāizsauc ceļu policija un paralēli jāfiksē visi cietušā dati (transportlīdzekļa marka un modelis; reģ. Nr.; apdrošināšanas polises dati; no kuras valsts cietusī persona),
 • jāaizpilda saskaņotais paziņojums (abām pusēm precīzi jāaizpilda visas ailes dokumentā),
 • jebkurā gadījumā obligāti jāfiksē visi cietušā transportlīdzekļa dati (transportlīdzekļa marka un modelis; reģ. Nr.; apdrošināšanas polises dati; no kuras valsts cietusī persona). Ja ir iespējams, CSNg vietu jāfiksē arī ar foto palīdzību.

.
Ja tika izsaukta ceļu policiju - saglabājiet ceļu policijas protokola kopiju, ja tādu Jums izsniedz.
Ja tika aizpildīts saskaņotais paziņojums - saglabājiet vienu no aizpildītajiem saskaņotā paziņojuma eksemplāriem.

Atgriežoties Latvijā vainīgā transportlīdzekļa īpašniekam, kuram ir Seesam OCTA polise, nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, jāinformē Seesam Atlīdzību departaments un jāiesniedz paskaidrojums par ceļu satiksmes negadījumu, pievienojot ceļu policijas protokola kopiju, saskaņoto paziņojumu, vai jebkuru citu dokumentāciju, kas saistīta ar CSNg, kā arī pēc apdrošinātāja pieprasījuma jāatrāda transportlīdzeklis.

Kā anulēt vai izbeigt polisi?

Lai anulētu vai izbeigtu polisi ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Aizpildīts Iesniegums par apdrošināšanas polises anulēšanu vai izbeigšanu.
 • Ja polisē kā atlīdzības saņēmējs vai kā apdrošinātā persona ir minēta banka vai līzinga kompānija, tad kopā ar rakstveida paziņojumu vai Iesniegumu par polises anulēšanu apdrošinājuma ņēmējs (vai tā pilnvarotā persona) vai transportlīdzekļa īpašnieks (vai tā pilnvarotā persona) iesniedz apdrošinātājam oficiālu bankas vai līzinga vēstuli, kurā ir dota bankas vai līzinga atļauja šo apdrošināšanas līgumu anulēt.
 • Pilnvara no apdrošinājuma ņēmēja vai transportlīdzekļa īpašnieka, ja atmaksājamā prēmija tiek atmaksāta citai personai.

Papildus, ja tiek anulēta OCTA zemāk minēto iemeslu dēļ, ir jāiesniedz dokuments/-i, kuri apstiprina kādu no minētājiem iemesliem:

 • transportlīdzeklis ir atsavināts;
 • transportlīdzeklis izgājis no īpašnieka, glabātāja vai lietotāja valdījuma nevis viņu vainas, bet citas personas prettiesisku darbību dēļ un par to ir paziņots attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • apdrošināšanas līgumā norādītajās ziņās ir kļūda;
 • tiek likvidēta juridiskā persona vai mainīts tās nosaukums.

Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.