Zelta OCTA


Kādiem transportlīdzekļiem domāta Zelta OCTA?

 Zelta OCTA ir pieejama vienīgi vieglajām automašīnām.

​​​​​​​Ar ko atšķiras Zelta OCTA no OCTA?

Seesam Zelta OCTA garantē zaudējumu atlīdzību arī tad, ja polises īpašnieks ir vainojams sadursmē ar citu automašīnu vai notikusi sadursme ar dzīvnieku.

Ja ir notikusi sadursme ar dzīvnieku vai citu automašīnu (un polises turētājs ir bijis vainīgais), tad tiek izmaksāta atlīdzība pēc zaudējumu kompensācijas tabulas principa.

Vai polisē ir iekļauta palīdzība 24/7?

Palīdzība 24/7 ir iespējams iegādāties par atsevišķu samaksu. Par šo iespēju, lūdzu, vaicājiet Seesam pārdevējam vai savam apdrošināšanas speciālistam.

Vai Zelta OCTA polisei ir pašriski?

Nē, Zelta OCTA polisei netiek piemēroti pašriski.

Kā rīkoties, ja iestājies apdrošināšanas gadījums?

Zvaniet policijai vai aizpildiet saskaņoto paziņojumu.
Nofotogrāfējiet bojātās vietas.
Aizpildiet iesniegumu www.seesam.lv
Saņemiet naudu kontā.

Kā tiek aprēķināta atlīdzības izmaksa?

Ja esat cietušais, tad saskaņā ar OCTA metodiku.
Ja esat vainīgais vai ir bijusi sadursme ar dzīvnieku, tad saskaņā ar zaudējumu kompensācijas tabulu.

Cik ilgā laikā ir jāpiesaka gadījums?

Apdrošināšanas gadījums jāpiesaka 3 darba dienu laikā pēc negadījuma.

Cik ilgā laikā tiek pieņemts lēmums un veikta atlīdzība?

Atlīdzības izmaksa tiek veikta 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.