Ko kompensē OCTA?


OCTA kompensē:

mantiskos zaudējumus:

 • transportlīdzekļa bojājumus vai bojāeju;
 • ceļa, ceļa būves, ēkas vai būves bojājumus vai bojāeju;
 • citai personai piederošā īpašuma bojājumus vai bojāeju;
 • izdevumus, kas radušies cietušo personu glābšanas darbu laikā;
 • izdevumus par cietušās personas nogādāšanu ārstniecības iestādē, izmantotā transportlīdzekļa bojājumus vai par šā transportlīdzekļa salona sasmērēšanu;
 • izdevumus par transportlīdzekļa evakuāciju no notikuma vietas;
 • kaitējumu videi.

personai radušos zaudējumus:

 • par ārstēšanos un pārejošo darbnespēju;
 • par paliekošo darbspēju zudumu;
 • kad iestājusies cietušās personas nāve;
 • izmaksājot kompensāciju bojā gājušās personas apgādājamajiem;
 • sedzot apbedīšanas izdevumus.

Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.