Ko kompensē OCTA?

OCTA kompensē:

mantiskos zaudējumus:

  • transportlīdzekļa bojājumus vai bojāeju;
  • ceļa, ceļa būves, ēkas vai būves bojājumus vai bojāeju;
  • citai personai piederošā īpašuma bojājumus vai bojāeju;
  • izdevumus, kas radušies cietušo personu glābšanas darbu laikā;
  • izdevumus par cietušās personas nogādāšanu ārstniecības iestādē, izmantotā transportlīdzekļa bojājumus vai par šā transportlīdzekļa salona sasmērēšanu;
  • izdevumus par transportlīdzekļa evakuāciju no notikuma vietas;
  • kaitējumu videi.

personai radušos zaudējumus:

  • par ārstēšanos un pārejošo darbnespēju;
  • par paliekošo darbspēju zudumu;
  • kad iestājusies cietušās personas nāve;
  • izmaksājot kompensāciju bojā gājušās personas apgādājamajiem;
  • sedzot apbedīšanas izdevumus.