OCTA Word formas


Iesniegums cietušajai pusei, kurai ceļu satiksmes negadījumā ir cietis transportlīdzeklis (auto, vilcējs, piekabe), motocikls vai mopēds, un ja vēlas pieteikt un saņemt zaudējumu atlīdzību saskaņā ar OCTA likumu.

 Atlīdzības pieteikums par transportlīdzekļu bojājumiem vai bojāeju

Iesniegums cietušajai pusei, kurai ceļu satiksmes negadījumā ir bojāts īpašums - vārti, sēta, ēkas fasāde, barjera, luksofors, apgaismes stabi, ceļa zīmes utml.

 Atlīdzības pieteikums par ēku, ceļa vai ceļa būvju bojājumiem vai bojāeju

Iesniegums cietušajai pusei, kurai ceļu satiksmes negadījumā cietis velosipēds, bērnu ratiņi, mobilais tālrunis, ķivere vai citas mantiskas lietas, kas atradās cietušā transportlīdzeklī vai citur (apģērbs, apavi (motociklista apģērbs un ekipējums) utml.).

 Atlīdzības pieteikums par mantai nodarītajiem zaudējumiem

Iesniegums cietušajai pusei, kurai ceļu satiksmes negadījumā ir cietis zāliens, dzīvžogs, stādi, koki utml.

  Atlīdzības pieteikums par videi nodarīto kaitējumu

Iesniegums cietušajai pusei, kurai ceļu satiksmes negadījuma dēļ radušies ārstēšanās izdevumi, pārejoša darbnespēja vai darbspēju zaudējums. Ja negadījumā cietusī persona ir mirusi, tad iesniegums ir paredzēts personai, kurai radušies apbedīšanas izdevumi, vai persona vēlas pieteikt apgādnieka zaudējumus.

 Atlīdzības pieteikums par personai nodarīto materiālo un nemateriālo zaudējumu

Iesniegums cietušajai pusei, kas vēlas iesniegt papildus medicīnas dokumentus.

 Atlīdzības pieteikums par medicinas dokumentu iesniegsanu

  Octas paziņojums par negadījjumā iesaistīto trasportlīdzekli


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.