Pacienta iemaksa


Pacienta iemaksas ir pacienta maksājamā daļa saņemot valsts garantēto ārstēšanu ārstniecības iestādē vai pie ārsta, kuram ir līgums ar valsti par pakalpojumu apmaksu no valsts budžeta. Lai saņemtu valsts garantēto ārstēšanu, pacientam jāreģistrējas pie ģimenes ārsta.

Pakalpojums tiek sniegts iestādēs, kurās ārstēšanu apmaksā valsts.

Pacienta iemaksa ir visu veselības apdrošināšanas programmu sastāvdaļa.

Ambulatori apmaksā

Pacienta iemaksas par ģimenes ārsta un speciālista ambulatoru apmeklējumu (konsultāciju), par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem un operācijām, par ģimenes ārsta mājas vizīti.

Ārsta speciālista konsultācijām, diagnostiskajiem izmeklējumiem un operācijām nepieciešams ģimenes ārsta vai cita ārsta speciālista (kuram ir līgums ar valsti par pakalpojumu apmaksu no valsts budžeta) norīkojums. Pakalpojums tiek sniegts iestādēs, kurās ārstēšanos apmaksā valsts.

Stacionāri apmaksā

Pacienta iemaksas par ārstēšanos stacionārā, dienas stacionārā, valsts aģentūrās, aprūpes slimnīcās un slimnīcu aprūpes nodaļās, par ārstēšanos ar onkoloģijas un onkohematoloģijas diagnozēm, par stacionārā un dienas stacionārā veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem un operācijām, par medicīnisko rehabilitāciju, kā arī līdzmaksājumu par vienā reizē stacionārā veiktajām ķirurģiskajām operācijām.

Ārstēšanai stacionārā (dienas stacionārā) nepieciešams ģimenes ārsta vai speciālista (kuram ir līgums ar valsti par pakalpojumu apmaksu no valsts budžeta) norīkojums. Izņēmums, ja stacionē neatliekamā medicīniskā palīdzība dzīvībai bīstamās situācijās. Programma stacionārā apmaksā pacienta maksājamo daļu, saņemot valsts garantēto ārstēšanu.


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.