Pārtraukt polisi


Lai pārtrauktu Seesam apdrošināšanas polisi ir jāiesniedz Jūsu rakstisks iesniegums ar parakstu.

Iesniegt polises pārtraukšanas iesniegumu Jūs varat sekojošos veidos:                              

  • Atsūtīt aizpildītu iesniegumu uz e-pastu info@seesam.lv
  • Doties uz Seesam biroju 
  • Atsūtīt pa pastu  "Seesam Insurance AS" Latvijas filiāle; Muitas iela 1, Rīga, LV-1010     

Atlikušo prēmijas daļu var izmantot divos veidos:

  • Saņemt naudu uz iesniegumā norādot konta numuru, kas pieder apdrošinājuma ņēmējam. Atlikusi prēmijas daļa uz klienta norādīto kontu tiek pārskaitīta 2 nedēļu laikā, pēc iesnieguma saņemšanas.
  • Izdevīgi! Pārcelt  atlikušo summu uz citu polisi vai atstāt nākotnes darījumiem, jo tad no neizmantotās prēmijas netiks ieturēti administratīvie izdevumi.


 


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.