Pārtraukt polisi

Lai pārtrauktu Seesam apdrošināšanas polisi ir jāiesniedz Jūsu rakstisks iesniegums ar parakstu.

Iesniegt polises pārtraukšanas iesniegumu Jūs varat sekojošos veidos:                              

  • Atsūtīt aizpildītu iesniegumu uz e-pastu info@seesam.lv
  • Doties uz Seesam biroju 
  • Atsūtīt pa pastu  "Seesam Insurance AS" Latvijas filiāle; Muitas iela 1, Rīga, LV-1010     

Atlikušo prēmijas daļu var izmantot divos veidos:

  • Saņemt naudu uz iesniegumā norādot konta numuru, kas pieder apdrošinājuma ņēmējam. Atlikusi prēmijas daļa uz klienta norādīto kontu tiek pārskaitīta 2 nedēļu laikā, pēc iesnieguma saņemšanas.
  • Izdevīgi! Pārcelt  atlikušo summu uz citu polisi vai atstāt nākotnes darījumiem, jo tad no neizmantotās prēmijas netiks ieturēti administratīvie izdevumi.