Profilaktiskā apskate


Apmaksā ar darba specifiku un darba apstākļiem saistītās obligātās veselības stāvokļa pārbaudes vai pirmreizējos medicīniski profilaktiskos pasākumus, kas nepieciešami, stājoties darbā 1x apdrošinājuma perioda laikā, likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā.

Šo segumu apdrošināšanas programmā var iekļaut kopā ar segumu pacienta iemaksu.


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.