Ceļojumu apdrošināšana


Uzņēmuma ceļojumu apdrošināšana ir medicīniska, transportēšanas vai cita, praktiska rakstura palīdzība apdrošinātajai personai, ja komandējuma laikā ārpus Latvijas Republikas teritorijas (vai mītnes zemes, ja tā ir cita valsts) notikusi pēkšņa saslimšana, nelaimes gadījums, nepieciešama neatliekama operācija, aizkavējies lidojums, pēc veiktā avio reisa pazudusi bagāža vai noticis kāds cits negadījums, kas no apdrošinātās personas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ ne tikai maina plānotā brauciena norisi, bet arī rada neparedzētus papildus izdevumus.

Seesam ceļojumu apdrošināšana paredz plašu apdrošināšanas segumu, civiltiesisko atbilstības apdrošināšanu, kā arī ir iespējams katru polisi pielāgot individuāli klienta vajadzībām, izvēloties aizsargāt papildu riskus. Atkarībā no paredzētā ārzemju brauciena ilguma Seesam piedāvā vairākas ceļojuma programmas: īslaicīgo, gada īslaicīgo un gada atvērto apdrošināšanu. 

Kāpēc iegādāties Seesam ceļojumu apdrošināšanu?
  • Katrai darbinieku grupai, ņemot vērā veicamā darba specifiku, ir iespējams izvēlēties savu, atšķirīgu apdrošināšanas segumu.
  • Varam piedāvāt individuāli izstrādātu piedāvājumu, arī ar nestandarta nosacījumiem.
  • Vienā apdrošināšanas polisē varam iekļaut riskus, kas attiecas uz komandējumiem, kā arī uz sporta aktivitātēm.
  • Varam apdrošināt arī tos darbiniekus, kuri ir citu valstu pilsoņi.
  • Seesam Latvia ir viena no nedaudzajām apdrošināšanas sabiedrībām, kuras izsniegtās ceļojumu apdrošināšanas polises akceptē Baltkrievijas Republikas vēstniecība.
  • Seesam Latvia piedāvā arī veselības apdrošināšanu ārzemniekiem uzturēšanās atļaujas saņemšanai. 
Īslaicīgā ceļojumu apdrošināšana

Īslaicīgā ceļojumu apdrošināšana ir paredzēta atsevišķiem, īslaicīgiem ārzemju braucieniem, kuru ilgums nepārsniedz 45 nepārtrauktas dienas. Šādiem ceļojumiem, atkarībā no ceļojuma galamērķa un transporta, ar kuru darbinieks dodas braucienā, ir paredzētas 5 dažādas apdrošināšanas programmas, kas atšķiras ar programmās iekļauto apdrošināšanas segumu - apdrošinātajiem riskiem, ar maksimālajām apdrošināšanas atlīdzību summām un attiecīgi ar apdrošināšanas prēmiju, kura var būt, sākot no EUR 0.65 līdz EUR 10.00 par vienu ceļojuma dienu. Ja apdrošināšanas polisē tiek iekļautas vairākas personas, tad apdrošināšanai prēmijai tiek piemērota grupas atlaide.

Gada īslaicīgā ceļojumu apdrošināšana

Gada īslaicīgo ceļojumu apdrošināšana ir piemērota to uzņēmuma darbinieku apdrošināšanai, kuri gada laikā dodas biežos, īslaicīgos komandējumos. Braucienu skaits gada laikā var būt neierobežots, taču viena komandējuma ilgums nevar būt ilgāks par 45 nepārtrauktām dienām. Šāds gada ceļojumu apdrošināšanas līgums tiek noslēgts ar darba devēju uz jebkuru 365 dienu periodu vai nu par katru darbinieku atsevišķi vai arī kā viens kopējs apdrošināšanas līgums, iekļaujot tajā visas paredzētās personas. Abos līguma gadījumos katrai apdrošinātajai personai tiek izsniegta ceļojumu apdrošināšanu apstiprinoša, individuāla plastikāta karte.

Gada atvērtā ceļojumu apdrošināšana

Gada atvērtā ceļojumu apdrošināšana ir apdrošināšanas līgums, kas noslēgts starp apdrošinātāju un uzņēmumu, par noteikta skaita ceļojumu dienu iegādi viena gada periodam, nenorādot konkrētas personas. Kopējais ceļojumu dienu skaits pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas tiek saskaņots, pamatojoties uz uzņēmuma nākošajā 365 dienu periodā plānoto komandējuma dienu skaitu. Atkarībā no apdrošināšanas līguma nosacījumiem, uzņēmuma pilnvarota persona informē apdrošinātāju pa faksu vai pa e-pastu par darbinieku komandējumiem vai nu pirms katra atsevišķa brauciena vai reizi mēnesī / kvartālā par iepriekšējā periodā notikušajiem komandējumiem. Savukārt, apdrošinātājs veic ceļojumu dienu uzskaiti.

Saņemt piedāvājumu


Noteikumi un pieteikumi


Vairāk par Ceļojumu apdrošināšanu


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.