Celtniecības risku apdrošināšana


Celtniecības visu risku apdrošināšana (CAR) paredzēta, lai celtniecības darbu laikā aizsargātu objekta īpašnieku pret iespējamiem materiāliem zaudējumiem pēkšņu, neparedzētu, fizisku apstākļu dēļ. Šis apdrošināšanas veids tiek piemērots celtniecības, rekonstrukcijas vai remonta darbiem, ja šos celtniecības darbus veic licencēts būvuzņēmējs.

Piedāvājam celtniecības „visu risku” apdrošināšanu - jebkurš pēkšņs un iepriekš apdrošināto līguma darbu vai īpašuma tiešs fizisks bojājums vai tiešs materiāls zaudējums, kuru izraisījis jebkurš cēlonis, kas radies pēkšņa un iepriekš neparedzēta ārēja fiziska spēka iedarbības rezultātā, t.sk.:

  • uguns;
  • zibens;
  • eksplozija;
  • lidaparātu un to daļu vai kravas uzkrišana;
  • dabas stihijas, zemes vai grunts iegruvumi;
  • priekšmetu, celtniecības mehānismu, transporta līdzekļu, kravas uzkrišana vai ietriekšanās;
  • konstrukciju vai ēkas sagrūšana;
  • zādzība, laupīšana, vandālisms;
  • celtniecības kompānijas darbinieku nejauša darbība.  

Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.