Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Seesam civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sedz zaudējumus trešajai personai, ja polises īpašnieks bez iepriekšēja nodoma vai neuzmanības dēļ nodara kaitējumu tās veselībai/dzīvībai vai īpašumam, un uzņēmums par to ir atbildīgs saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Saņemt piedāvājumu

Noteikumi

Pieteikumi

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pieteikumi

Vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieteikumi

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pieteikumi