Elektronisko iekārtu apdrošināšana


Elektronisko iekārtu apdrošināšana paredz atlīdzināt zaudējumus, kurus radījusi jebkura pēkšņa un neparedzēta apdrošināto iekārtu fiziska bojāeja vai jebkurš fizisks bojājums, neatkarīgi no tā rašanās cēloņa, ja vien tas nav minēts polisē kā izņēmums.

Elektroniskās iekārtas - datu apstrādes iekārtas, informāciju un komunikāciju iekārtas, medicīnas un medicīnisko laboratoriju iekārtas, biroja tehnika, sakaru u.c. iekārtas.

Apdrošināšanas līgumu var noslēgt gan iekārtas īpašnieks, gan tās nomnieks vai izīrētājs. 

Pret kādiem riskiem var apdrošināt?

Seesam atlīdzina pēkšņus, iepriekš neparedzētus elektronisko iekārtu un ārējo informācijas nesēju zaudējumus vai bojājumus, kuru cēlonis ir:

 • nepareiza rīkošanās ar iekārtu;
 • trešās personas tīša vai ļaunprātīga rīcība; 
 • zādzība, laupīšana, ielaušanās, demolēšana; 
 • īssavienojums, pārmērīgs spriegums, indukcija; 
 • uguns;
 • zibens;
 • eksplozija, implozija;
 • lidaparātu uzkrišana;
 • uguns nodzēšanas process; 
 • postījumu novākšana, kuru cēlonis ir viss iepriekš minētais; 
 • ūdens, mitrums, applūšana;
 • tvaiki;
 • sals; 
 • vētra;
 • krusa; 
 • kļūdaina konstrukcija vai dizains, materiālu defekti, brāķis.
Saņemt piedāvājumu


Noteikumi un pieteikumi


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.