Elektronisko iekārtu apdrošināšana

Elektronisko iekārtu apdrošināšana paredz atlīdzināt zaudējumus, kurus radījusi jebkura pēkšņa un neparedzēta apdrošināto iekārtu fiziska bojāeja vai jebkurš fizisks bojājums, neatkarīgi no tā rašanās cēloņa, ja vien tas nav minēts polisē kā izņēmums.

Elektroniskās iekārtas - datu apstrādes iekārtas, informāciju un komunikāciju iekārtas, medicīnas un medicīnisko laboratoriju iekārtas, biroja tehnika, sakaru u.c. iekārtas.

Apdrošināšanas līgumu var noslēgt gan iekārtas īpašnieks, gan tās nomnieks vai izīrētājs. 

Saņemt piedāvājumu