Īpašuma apdrošināšana

Seesam juridisko personu īpašuma apdrošināšanas pamatprincips ir kompensēt zaudējumus apdrošinātā īpašumam tā, lai to varētu atjaunot vai aizstāt ar tādu pašu vai līdzvērtīgu īpašumu.

Seesam apdrošina juridisko personu birojus, ražošanas vai noliktavu telpas, visu veidu pamatlīdzekļus (biroju tehniku/aprīkojumu, noliktavu aprīkojumu, ražošanas iekārtas u.tml.), kā arī gatavo preču krājumus, izejvielas un programmnodrošinājumu, datus.