Kritisko saslimšanu apdrošināšana


Seesam kritisko saslimšanu apdrošināšana garantē vienreizējas summas izmaksu, ja apdrošinātā persona saslimst ar kādu no dzīvībai bīstamām slimībām.

Visbiežāk sastopamās kritiskās saslimšanas ir vēzis, miokarda infarkts, insults, paralīze, Laima slimība.
Kritiskās saslimšanas apdrošināšanu var arī iekļaut veselības apdrošināšanas vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisē.

Kāpēc iegādāties Seesam kritisko saslimšanu apdrošināšanu?
 • Seesam kritisko saslimšanu apdrošināšana paredz:
  1. Finansiālu atbalstu ārstēšanās laikā;
  2. Saslimušās personas ģimenes locekļu finansiālu aizsardzību.

 • Katram uzņēmumam tiek izstrādāts individuāls kritisko saslimšanu apdrošināšanas piedāvājums.
  Katram uzņēmumam izstrādājam individuālu darbinieku kritisko saslimšanu apdrošināšanas piedāvājumu. Ikviens darba devējs pats var izvēlēties savam uzņēmumam vēlamo apdrošinājuma summu un apdrošināšanas programmu, ņemot vērā uzņēmuma darba specifiku un apdrošināmo darbinieku skaitu. Apdrošināt var darbiniekus jebkurā vecumā.

 • Naudas pabalsts bez jebkādiem ierobežojumiem un nosacījumiem, kā šo naudu izlietot.
  Iestājoties kritisko slimību apdrošināšanas gadījumam, Seesam apdrošinātajai personai, apgādnieku zaudējušajai personai vai apdrošinātās personas ģimenes locekļiem izmaksā naudas pabalstu bez jebkādiem ierobežojumiem un nosacījumiem, kā šo naudu izlietot. Pabalstu var izmantot medicīnisko pakalpojumu izdevumu segšanai, rehabilitācijai pēc kritiskās saslimšanas, mājas pārveidošanai atbilstoši kritisko slimību pārcietušās personas vajadzībām vai, piemēram, pārkvalificējoties citam amatam, lai apdrošinātā persona varētu pielāgoties jaunajai dzīves situācijai.

Apdrošinājuma summas

Apdrošinājuma summu var noteikt:

 • dažādām darbinieku grupām atšķirīgu;
 • visiem darbiniekiem vienādu;
 • katram darbiniekam individuālu.

Kritisko saslimšanu riska apdrošināšanas limitu var noteikt robežās no 500 € līdz 15 000 €*. 

*Apdrošinājuma summas tiek noteiktas, ņemot vērā apdrošināmās personas ienākumus.

Apdrošināšanas programmas
Kā rīkoties, iestājoties apdrošināšanas gadījumam?

Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.