Nelaimes gadījumu apdrošināšana darbiniekiem


Seesam darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana paredz izmaksāt juridiskās personas darbiniekiem kompensāciju naudā, ja apdrošinātā persona iepriekš neparedzētu, ārēju apstākļu iedarbības rezultātā iegūst traumu vai ķermeņa fizisku bojājumu.

Ikviens darba devējs var izvēlēties savam uzņēmumam vēlamo apdrošinājuma summu un apdrošināšanas riskus, ņemot vērā uzņēmuma darbības profilu, darbinieku skaitu un nodarbošanos.

Apdrošināšana var būt spēkā 24 stundas diennaktī vai tikai darba laikā, ieskaitot ceļu no/uz darbu, kā arī  visā pasaulē, Baltijas valstīs vai tikai Latvijas teritorijā.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana nodrošina
 • atlīdzības izmaksu traumu un kaulu lūzumu gadījumā;
 • dienas naudas izmaksu vai kompensāciju traumas rezultātā iegūtās pārejošas darba nespējas gadījumā;
 • slimnīcas naudas izmaksu, ja traumas rezultātā apdrošinātais ticis hospitalizēts;
 • atlīdzības izmaksu neparedzētiem ārstēšanās izdevumiem pēc nelaimes gadījuma;
 • atlīdzības izmaksu pilnīga sakropļojuma gadījumā;
 • atlīdzības izmaksu pilnīga un daļēja sakropļojuma gadījumā;
 • atlīdzības izmaksu traumas rezultātā iegūtās invaliditātes gadījumā;
 • atlīdzības izmaksu nāves gadījumā pēc nelaimes gadījuma;
 • atlīdzības izmaksu apdegumu un apsaldējumu gadījumā.
Nodokļu atvieglojumi

Uzņēmumiem, kuri apdrošinājuši savus darbiniekus pret nelaimes gadījumiem, LR normatīvajos aktos ir paredzēti sekojoši nodokļu atvieglojumi:

 • apdrošināšanas prēmija netiek aplikta ar uzņēmuma ienākuma nodokli (uzņēmuma peļņu drīkst samazināt par apdrošināšanas prēmijas maksājumiem);
 • sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektā netiek ietvertas apdrošināšanas prēmijas (ja nepārsniedz iepriekš minēto procentu un summu).

Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.