Speciālās tehnikas apdrošināšana

Seesam tehnikas apdrošināšana sedz zaudējumus uzņēmējdarbībā izmantotajai speciālajai tehnikai - būvtehnikai, lauksaimniecības tehnikai, mežistrādes tehnikai, ostā darbojošās tehnikai u.tml.

Speciālajai tehnikai ir plaša darbības specifika un pielietojumu, tāpēc piedāvājam visu risku apdrošināšanu, t.i., netiek uzskaitīti konkrēti riski, kas tiek kompensēti, bet gan nodrošināts apdrošināšanas segums jebkuru ārēju tehnikas bojājumu rezultātā.

Apdrošināšana ir spēkā arī laikā, kamēr tehnika tiek transportēta uz pārvadājošā treilera.