Apdrošināšanas aģenti


Balva Sirmā
Ezera iela 3-1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
26115117
balva.sirma@inbox.lv
Inese Krēsliņa
Maija iela 2-29, Cēsu novads, LV-4101
26312489
inese.kreslina@seesam.lv
Regīna Zālīte
Priekuļu iela 3, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
28308051
reginazalite@inbox.lv

Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.