Piesaistīto aģentu reģistrs

Apdrošināšanas aģenti un piesaistītie apdrošināšanas aģenti ir personas, kuras ir tiesīgas Tev sagatavot un piedāvāt apdrošināšanas pakalpojumus, slēgt līgumus un izskaidrot jebkurus apdrošināšanas līguma noteikumus.

Piesaistīto aģentu reģistrs