Piesaistīto aģentu reģistrs


Apdrošināšanas aģenti un piesaistītie apdrošināšanas aģenti ir personas, kuras ir tiesīgas Tev sagatavot un piedāvāt apdrošināšanas pakalpojumus, slēgt līgumus un izskaidrot jebkurus apdrošināšanas līguma noteikumus.

Piesaistīto aģentu reģistrs 


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.