Nelaimes gadījumu apdrošināšana


Seesam nelaimes gadījumu apdrošināšana paredz izmaksāt kompensāciju naudā, ja apdrošinātā persona iepriekš neparedzētu, ārēju apstākļu iedarbības rezultātā iegūst traumu vai ķermeņa fizisku bojājumu.

Nelaimes gadījumu apdrošināšanu iespējams piemērot individuāli. Katra persona pati var noteikt vēlamo apdrošinājuma summu un izvēlēties apdrošināmos riskus.

Pret kādiem riskiem var apdrošināties?
 • atlīdzību kaulu lūzumu vai traumu gadījumā;
 • noteiktas naudas summas izmaksu par katru hospitalizācijas dienu (slimnīcas nauda);
 • dienas naudas izmaksu par katru pārejošas darba nespējas dienu;
 • atlīdzību apdegumu un apsaldējumu gadījumā;
 • ārstēšanās izdevumu segšanu;
 • atlīdzības izmaksu sakropļojuma, invaliditātes vai nāves gadījumā;
 • kritiskās (krīzes) saslimšanas.
Apdrošināšana pieaugušajiem

Ja darbs ir saistīts ar situācijām, kas var apdraudēt veselību vai pat dzīvību, ir svarīgi, lai būtu nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise. Ja aizraujaties ar riskantu sporta veidu vai esat uzņēmies finansiālas saistības, parūpējies par to, lai Jūs un Jūsu tuvākos cilvēkus liktenīga nejaušība nepārsteigtu nesagatavotus.

Nelaimes gadījums nozīmē iepriekš neparedzētu ārēju apstākļu izraisītu traumu vai citu ķermeņa fizisku bojājumu. Seesam nelaimes gadījumu apdrošināšanas programmas ļauj Jums pašam novērtēt riskus, kādi Jūs apdraud visvairāk, un izvēlēties vēlamo apdrošinājuma summu

Kā rīkoties, iestājoties apdrošināšanas gadījumam?

Pēc nelaimes gadījuma, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikājāpaziņo par to Seesam.

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību?

 1. Nelaimes gadījuma apdrošināšanas atlīdzības prasības pieteikums.
 2. Ārsta-speciālista izraksts ar galīgo diagnozi (kaula lūzuma gadījumā).
 3. Ārsta izziņa vai slimnīcas izraksts (epikrīze).
 4. Darba nespējas lapas (ja ir iekļauts tāds risks kā dienas nauda).
 5. Ceļu policijas slēdziens (ceļu satiksmes negadījumā).
 6. Valsts vai pašvaldības policijas slēdziens (ja bijis vardarbīgs gadījums).

Kā iesniegt papildu dokumentus jau reģistrētā lietā?


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.