Nelaimes gadījumu apdrošināšana


Seesam nelaimes gadījumu apdrošināšana paredz izmaksāt kompensāciju naudā, ja apdrošinātā persona iepriekš neparedzētu, ārēju apstākļu iedarbības rezultātā iegūst traumu vai ķermeņa fizisku bojājumu.

Nelaimes gadījumu apdrošināšanu iespējams piemērot individuāli. Katra persona pati var noteikt vēlamo apdrošinājuma summu un izvēlēties apdrošināmos riskus.

Vecāku sirdsmieram Seesam ir izstrādājis īpašu Bērnu nelaimes gadījumu apdrošināšanu, kas ir viens no privātpersonu apdrošināšanas veidiem, ar mērķi palīdzēt nodrošināties pret dažādiem riskiem, ar ko bērni saskaras ikdienā. Dati no medicīnas iestādēm skaidri rāda, ka bērnu traumatisms joprojām ir visai izplatīts, tādēļ šāda papildu apdrošināšana vecākiem ļauj nodrošināties pret papildu izdevumiem, kas varētu rasties saistībā ar bērna ārstēšanu. Plašāka informācija par bērnu apdrošināšanu pieejama šeit.

Aicinām papildināt nelaimes gadījumu apdrošināšanas polises arī ar kritiskās saslimšanas apdrošināšanu. Skatīt plašāk par Kritiskajām saslimšanām.

Golfa spēlētāju apdrošināšana

Seesam ir izstrādājusi īpašu programmu golfa spēlētājiem, piedāvājot nelaimes gadījumu un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Skatīt plašāk.

Pret kādiem riskiem var apdrošināties?
 • atlīdzību kaulu lūzumu vai traumu gadījumā;
 • noteiktas naudas summas izmaksu par katru hospitalizācijas dienu (slimnīcas nauda);
 • dienas naudas izmaksu par katru pārejošas darba nespējas dienu;
 • atlīdzību apdegumu un apsaldējumu gadījumā;
 • ārstēšanās izdevumu segšanu;
 • atlīdzības izmaksu sakropļojuma, invaliditātes vai nāves gadījumā;
 • kritiskās (krīzes) saslimšanas.
Apdrošināšana pieaugušajiem

Ja darbs ir saistīts ar situācijām, kas var apdraudēt veselību vai pat dzīvību, ir svarīgi, lai būtu nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise. Ja aizraujaties ar riskantu sporta veidu vai esat uzņēmies finansiālas saistības, parūpējies par to, lai Jūs un Jūsu tuvākos cilvēkus liktenīga nejaušība nepārsteigtu nesagatavotus.

Nelaimes gadījums nozīmē iepriekš neparedzētu ārēju apstākļu izraisītu traumu vai citu ķermeņa fizisku bojājumu. Seesam nelaimes gadījumu apdrošināšanas programmas ļauj Jums pašam novērtēt riskus, kādi Jūs apdraud visvairāk, un izvēlēties vēlamo apdrošinājuma summu

Kā rīkoties, iestājoties apdrošināšanas gadījumam?

Pēc nelaimes gadījuma, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikājāpaziņo par to Seesam.

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību?

 1. Nelaimes gadījuma apdrošināšanas atlīdzības prasības pieteikums.
 2. Ārsta-speciālista izraksts ar galīgo diagnozi (kaula lūzuma gadījumā).
 3. Ārsta izziņa vai slimnīcas izraksts (epikrīze).
 4. Darba nespējas lapas (ja ir iekļauts tāds risks kā dienas nauda).
 5. Ceļu policijas slēdziens (ceļu satiksmes negadījumā).
 6. Valsts vai pašvaldības policijas slēdziens (ja bijis vardarbīgs gadījums).

Kā iesniegt papildu dokumentus jau reģistrētā lietā?


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.