Brīdinām par sniega segas radītiem riskiem uz ēku jumtiem

[05.01]
Visā Latvijā turpina pieaugt sniega sega un metereoloģiskās prognozes liecina par nokrišņiem arī turpmākajās dienās, tāpēc apdrošināšanas kompānijas “Seesam” eksperti atgādina par riskiem ēkām, kādus var radīt nenotīrīts sniegs no to jumtiem. Līdz šim lielākā atlīdzība, kuru “Seesam” savas darbības laikā Latvijā ir izmaksājis par ēkas sagrūšanu sniega svara rezultātā, ir 328 408, 03 EUR. 

Apdrošināšanas eksperti norāda, ka laikus nenotīrīts sniegs no ēkas jumta, var deformēt jumta, nesošo sienu un pārsegumu konstrukcijas, var veidoties plaisas konstrukciju savienojuma un metinājuma vietās, kas var kļūt par iemeslu jumta iebrukšanai. Nopietns apdraudējums ēkām veidojas, iestājoties siltākam laikam, kad turpinās nokrišņi un sniega sega uz jumtiem sablīvējas. 30 centimetrus bieza kūstoša sniega kārta uz jumta seguma vienu kvadrātmetru var būt pat apmēram 150 kilogramus smaga.  

Aicinām īpašu uzmanību sniega segai uz jumta pievērst vieglo konstrukciju ēkām, piemēram, no metāla konstrukcijām veidotām garāžām, noliktavām un siltumnīcām. Tāpat arī ēkām, kas celtas no kārtainajiem paneļiem ar plakanajiem jumtiem – šāda konstrukcija raksturīga daudzām ražošanas ēkām. Paaugstināta sniega slodze ir ļoti bīstama ēkām ar lielām jumta platībām, piemēram, tirdzniecības centriem un dažādām sporta būvēm. 

Apdrošināšanas kompānijas “Seesam” eksperti iesaka nepieļaut pārmērīgi lielas sniega segas kārtas izveidošanos uz jumta un sniegu no jumta notīrīt savlaicīgi. Plānojot jebkuras ēkas jumta tīrīšanu nedrīkst aizmirst arī par drošību un, ja vien tas ir iespējams, šo darbu veikšanai pieaicināt speciālistus. 

Ja tomēr sniegs ir radījis bojājumus ēkai, nekavējoties jāsazinās ar nama apsaimniekotāju, lai paziņotu par notikušo un lūgtu apsekot bojāto īpašumu. 

“Seesam” eksperti atgādina, ka, ja īpašums bijis apdrošināts, tad apdrošināšanas kompānija zaudējumus īpašniekam atlīdzina tādos gadījumos, kad bojājumi radušies stipras snigšanas laikā vai tūlīt pēc tās. Savukārt, par tiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, kūstot sniegam, atbildība jāuzņemas nama apsaimniekotājiem, jo tādos gadījumos tie, visticamāk, radušies nepadarīto darbu dēļ, piemēram, laicīgi nenotīrot sniegu no jumta. 

Informāciju sagatavoja:
Renāte Vociša – Bērzkalne
“Seesam Insuarance AS” sabiedrisko attiecību vadītāja


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.