Ceļojumu apdrošināšanas polise vai EVAK – kas vairāk noder ārzemēs?

[05.02]

Atbilde uz šo jautājumu ir vienkārša – ceļojot uz tām Eiropas valstīm, kurās darbojas Eiropas veselības apdrošināšanas karte jeb EVAK, būsiet pilnīgi parūpējies par savu drošību tikai tad, ja jums būs gan ceļojumu apdrošināšanas polise, gan EVAK!

Ceļojumu apdrošināšanas polises un EVAK garantētie pakalpojumi visās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, kā arī Šveicē nepārklājas, bet gan cits citu papildina.

Ja ceļojumā esat saslimis vai cietis nelaimes gadījumā, EVAK garantē Jums bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību ar tādiem pašiem noteikumiem kā tās valsts pilsoņiem, kurā atrodaties. Savukārt ceļojumu apdrošināšanas polise sedz citus ar pēkšņu saslimšanu vai nelaimes gadījumu saistītus medicīnas izdevumus (izņemot hroniskas saslimšanas), par kuriem šīs valsts pilsoņiem būtu jāmaksā. Tas attiecas gan uz pirmajiem medicīnas pakalpojumiem un izmeklējumiem, gan uz ārstēšanu līdz brīdim, kamēr Jūsu dzīvībai vairs nedraud briesmas. Apdrošināšanas polise sedz arī pārvešanu uz Latviju slimības vai nāves gadījumā un vēl vairākus ar to saistītus izdevumus, savukārt tikai ar EVAK šie pakalpojumi jāapmaksā pašam cilvēkam vai viņa radiniekiem.

EVAK garantētos pakalpojumus varat saņemt tikai noteiktās medicīnas iestādēs, kas noslēgušas atbilstošu līgumu ar savu valsti. Ar ceļojumu apdrošināšanas polisi varat vērsties jebkurā ārstniecības iestādē, izņemot paaugstināta servisa iestādes (ja neesat to iepriekš saskaņojis ar apdrošinātāju).

Atgādinām, ka EVAK saņemšana ir katram sociāli apdrošinātam Latvijas iedzīvotājam garantēts bezmaksas pakalpojums, ko sniedz Nacionālais Veselības dienests: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.