OCTA atlīdzību lietu izskatīšana

[12.01]

No 2017. gada 1. janvāra spēkā ir grozījumi OCTA likumā, kas ietekmē apdrošināšanas atlīdzību regulēšanas procesu.

Ja persona vēlas apdrošināšanas atlīdzību par transportlīdzekļa bojājumu saņemt naudā, apdrošinātājs izmaksā naudas summu 70 % apmērā no zaudējumu aprēķinā norādītās zaudējumu summas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Tas nozīmē, ka, izmaksājot atlīdzību naudā, kopējā zaudējumu summa bez PVN tiks samazināta par 30 %. Šī kārtība neattiecas uz gadījumiem, kad transportlīdzeklis nav atjaunojams.

Tomēr, ja ceļu satiksmes negadījumā bojātais transportlīdzeklis ir atjaunots tādā stāvoklī, kāds tas bija pirms ceļu satiksmes negadījuma, un persona ne vēlāk kā 4 mēnešu laikā pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas iesniedz apdrošinātājam rēķinu par transportlīdzekļa atjaunošanu (remontu) un maksājumu apliecinošu dokumentu par rēķina samaksu, tad “Seesam” ne vēlāk kā 15 dienu laikā pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksātās daļas izmaksu un izmaksā apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāto daļu atbilstoši rēķinā norādītajām faktiskajām transportlīdzekļa atjaunošanas (remonta) izmaksām, tai skaitā arī rēķinā iekļauto PVN summu, nepārsniedzot zaudējumu aprēķinā norādīto kopējo zaudējumu summu, kurā iekļauts PVN.

OCTA atlīdzību lietu izskatīšana
 
Ja rodas papildu jautājumi, lūdzam sazināties ar savu apdrošināšanas kontaktpersonu vai pa tālr. 67 06 10 00.

Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.