News

Seesam pievienošana Compensa un darbības apvienošana Latvijā

[03.06]

Seesam Insurance AS (Igaunijas komercreģistrā reģistrēta akciju sabiedrība, reģ. Nr. 10055752; Seesam) un “Compensa Vienna Insurance Group”, akcinė draudimo bendrovė (Lietuvas Juridisko personu reģistrā reģistrēta akciju sabiedrība, reģ. Nr.: 304080146; Compensa) veic pārrobežu apvienošanu (Apvienošana), kuras rezultātā Seesam pārstās darboties kā atsevišķa juridiska persona, un visi tās aktīvi, tiesības un saistības tiks nodotas Compensa.

Tādēļ, Seesam plāno nodot visus Seesam Insurance AS Latvijas filiāles (reģ. Nr.: 40103475609) noslēgtos apdrošināšanas līgumus (Apdrošināšanas līgumi) Compensa. Compensa Latvijā pašlaik darbojas un turpmāk darbosies izmantojot “Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāli, reģ. Nr.: 40103942087, juridiskā adrese: Vienības gatve 87H, Rīga, LV-1004, Latvija.

Plānotais Apvienošanas spēkā stāšanās datums ir 01.07.2020. Plānots, ka šajā datumā stāsies spēkā arī Apdrošināšanas līgumu nodošana Compensa.

Svarīgi!

Pēc Seesam noslēgto Apdrošināšanas līgumu nodošanas, Compensa paliek spēkā visas no šiem līgumiem izrietošās pušu tiesības un pienākumi. Pēc Apvienošanas pabeigšanas, zvani un e-pasti tiks pāradresēti Compensa.

Ja Jums rodas kādi jautājumi vai ir neskaidrības par Apvienošanas procesu, vai arī kā šis process ietekmē Jūsu apdrošināšanas līgumu vai Jūsu intereses, lūdzu sazinieties ar mums pa e-pastu info@seesam.lv vai tālruni +371 67061000.


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.