Sūdzības un ieteikumi


Mums ir ļoti svarīgi nodrošināt klientiem augstākās kvalitātes servisu, tāpēc, ja neesat apmierināts ar saņemto servisu, lūdzam mūs par to informēt.   

Sūdzību var iesniegt:

 • Seesam Insurance AS Latvijas filiāles mājaslapā www.seesam.lv;
 • pa tālruni 67 061 000, savam klientu apkalpošanas speciālistam vai apmeklējot jebkuru Seesam Insurance AS Latvijas filiāles Klientu apkalpošanas centru;
 • rakstot uz e-pastu: info@seesam.lv;
 • sūtot pa faksu  +371 67061022;
 • pa pastu, nosūtot vēstuli uz adresi: Muitas iela 1, Rīga, LV – 1010.

Sūdzībā jānorāda:

 • iesniedzēja vārds un uzvārds (juridiskajai personai - nosaukums);
 • personas kods (juridiskai personai - reģistrācijas numurs);
 • uzturēšanās vietas vai deklarētā adrese (juridiskai personai - juridiskā adrese);
 • e-pasta adrese (ja ir);
 • tālruņa numurs;
 • sūdzības būtība, ar to saistītie apstākļi un prasības;
 • datums un vieta.

Atbildi uz sūdzību Seesam Insurance AS Latvijas filiāle sniedz rakstveidā latviešu valodā iespējami īsā termiņā, tomēr ne ilgāk kā 30 dienu laikā.

Ja Klientu neapmierina Seesam Insurance AS Latvijas filiāles sniegtā atbilde, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību:

 1. par sauszemes transportlīdzekļu OCTA apdrošināšanu - Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā (LTAB), adrese: Lomonosova iela 9, Rīga LV – 1019.
 2. Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombudam (Ombuds)*, adrese: Kr. Valdemāra iela 149, Rīga, LV-1013.
 3. par Klienta kā patērētāja tiesību pārkāpumiem - Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC), adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV – 1010.
 4. Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK), adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050.

*Ombuds izskata Klientu – fizisku personu – sūdzības par Seesam Insurance AS Latvijas filiāles pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt:
- nelaimes gadījumu un palīdzības apdrošināšanā, ja apdrošināšanas atlīdzības summa nepārsniedz EUR 5 000;
- īpašuma apdrošināšanā, ja atlīdzības summa nepārsniedz EUR 200 000;
- sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanā (KASKO), ja atlīdzības summa nepārsniedz EUR 40 000.

Papildu informāciju par sūdzību/ieteikumu iesniegšanu vai izskatīšanu Jūs varat iegūt rakstot uz e-pastu: marketinganodala@seesam.lv

Būsim pateicīgi par noderīgu informāciju, kas pilnveidos mūsu kopējo sadarbību!

Pieteikt sūdzību


Sūdzību izskatīšanas procedūra


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.