Vīzija, misija un vērtības


Misija

Sniedzot profesionālu apdrošināšanas servisu, radīt vērtību klientiem, akcionāriem, darbiniekiem un sabiedrībai.

Vīzija

Vispieprasītākais apdrošināšanas servisa sniedzējs.

Vērtības

  • Godīgums
  • Atbildība
  • Atvērtība
  • Uzticamība
  • Servisa orientācija

Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.