Vīzija, misija un vērtības

Misija

Sniedzot profesionālu apdrošināšanas servisu, radīt vērtību klientiem, akcionāriem, darbiniekiem un sabiedrībai.

Vīzija

Vispieprasītākais apdrošināšanas servisa sniedzējs.

Vērtības

  • Godīgums
  • Atbildība
  • Atvērtība
  • Uzticamība
  • Servisa orientācija