Ārzemnieku veselības apdrošināšana

Programma paredzēta personām kurām, saskaņā ar LR Imigrācijas likumu, lai saņemtu uzturēšanās atļauju, ir jābūt derīgai veselības apdrošināšanas polisei, kas ir spēkā Latvijas Republikā un jebkuras citas Šengenas līguma dalībvalsts teritorijā. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem – personai, kura nav Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, pieprasot īstermiņa, ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju, ir jāiesniedz veselības apdrošināšanas polise, kas ir derīga Latvijas Republikas un Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā, kurā ir derīga vīza.