Bērnu apdrošināšana


Seesam bērnu nelaimes gadījumu apdrošināšana paredz izmaksāt kompensāciju naudā, ja apdrošinātā persona iepriekš neparedzētu, ārēju apstākļu iedarbības rezultātā iegūst traumu vai ķermeņa fizisku bojājumu.

Ik gadu palielinās bērnu traumu skaits – vidēji dienā 60–80 gadījumi (Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas statistika). Galvenokārt tās ir auto traumas, kritieni no motocikliem, velosipēdiem, augstuma. Latvija ir pirmajā vietā Eiropas Savienībā pēc bērnu traumatisma.

Kas ir bērnu apdrošināšana?

Bērnu apdrošināšana ir Seesam piedāvāts pakalpojums vecāku sirdsmieram. Tas garantē, ka situācijā, kad notiek nelaimes gadījums, izmaksas pilnīgi vai daļēji kompensēs apdrošinātājs, tādējādi vecākiem ļaujot vairāk uzmanības pievērst bērna labsajūtai.

It visi vecāki vēlas, lai viņu bērni būtu vienmēr veseli un dzīvespriecīgi. Bet, ja rodas nepieciešamība pēc medicīniskas palīdzības, visi vecāki vēlas, lai bērni saņemtu pēc iespējas labāku un kvalitatīvāku veselības aprūpi.

Latvijā bērniem līdz 18 gadu vecumam pienākas bezmaksas veselības aprūpe, taču, lai saņemtu nepieciešamos pakalpojumus, nereti ir jāgaida rindas pie speciālistiem vairāku mēnešu garumā. Akūtās situācijās tas nav labs risinājums.

Lai sniegtu iespēju bērniem saņemt labāko pieejamo veselības aprūpi nekavējoties, savukārt vecākiem – lai sniegtu sirdsmieru par to, ka būs līdzekļi šo pakalpojumu apmaksai, apdrošinātājs Seesam piedāvā pakalpojumu bērnu nelaimes gadījumu apdrošināšana – bērnu apdrošināšana ir polises veids, kas paredzēts dažādu risku apdrošināšanai un atlīdzības saņemšanai, lai varētu segt ārstēšanas izdevumus.

E-klase sadarbībā ar apdrošināšanas kompāniju Seesam ir izstrādājusi unikālu Drošā skolēna polisi. Plašs apdrošinājuma pozīciju klāsts un iepriecinoši augstas apdrošinājuma summas par zemu cenu. Plašāk par piedāvājumu skatīt šeit.

Kādas programmas piedāvā bērnu apdrošināšana?

Klientu ērtībām apdrošinātājs Seesam ir izveidojis četras dažādas bērnu apdrošināšanas programmas, kas atšķiras ar gadā iemaksājamās prēmijas apjomu un attiecīgi arī izmaksājamo summu, iestājoties apdrošināšanas gadījumam.
Pieejamās apdrošināšanas programmas:

 • “Ekstra” – apdrošināšanas prēmija EUR 19.20 gadā
 • “Ekstra +” – apdrošināšanas prēmija EUR 32.00 gadā
 • “Ekstra ++” – apdrošināšanas prēmija EUR 40.00 gadā

Visās programmās tiek apdrošināti šādi riski:

 • Kaulu lūzumi un traumas – saskaņā ar atlīdzību aprēķināšanas tabulu.
 • Apdegumi un apsaldējumi – atlīdzības summu rēķina pēc apdeguma vai apsaldējuma pakāpei atbilstošā procenta.
 • Slimnīcas nauda – sākot no pirmās stacionēšanas dienas, viena apdrošināšanas gadījuma periods – 30 kalendārās dienas, maksimālais apdrošināšanas gadījumu skaits gada laikā nav ierobežots.
 • Nāve nelaimes gadījumā – ja apdrošinātā persona iet bojā ceļu satiksmes negadījumā, atrodoties sabiedriskajā transportlīdzeklī, skolēnu autobusā, privātā automašīnā, krimināli sodāmā vai varmācīgā uzbrukumā, kas noticis pa ceļam no skolas uz mājām vai no mājām uz skolu, tad apdrošināšanas atlīdzība tiek divkāršota.
 • Sakropļojums vai invaliditāte – attiecas uz situācijām, kad šāds stāvoklis iestājas ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc nelaimes gadījuma.
 • Mācību somas apdrošināšana – var saņemt kompensāciju gan par skolas somas, gan tās satura bojājumiem.

Programmās “Ekstra”, “Ekstra +”, “Ekstra ++” papildus tiek apdrošināti šādi riski:

 • Ārstēšanas izdevumi – pacienta iemaksa, maksas medicīniskā palīdzība (50%), 10 fizikālās terapijas procedūras, ko nozīmējis ārsts, medikamentu iegāde (nozīmējis ārsts, medikamenti atrodas LR zāļu reģistrā), dažādu medicīnisku palīgiekārtu pirmiegāde vai īre (piemēram, kruķi, ortozes, ratiņkrēsls).
 • Civiltiesiskā atbildība – sedz zaudējumus, kas bez tīša nodoma izdarīti trešajai personai vai tās mantai, piemēram, sporta aktivitāšu rezultātā izsists stikls, sabojāts žogs, ar velosipēdu aizskarts gājējs u.tml.Civiltiesi

Ja bērns nodarbojas ar kādu sporta veidu, kas rada papildu traumu gūšanas risku, jāveic noteikta piemaksa pie apdrošināšanas prēmijas atkarībā no sporta veida.

Kā rīkoties situācijās, kad radies apdrošināšanas gadījums?

Skaidrs, ka apdrošināšanas gadījuma piedzīvošana ir nevēlams scenārijs. Taču, ja apdrošināšanas gadījums ir noticis, tad ir jārīkojas savlaicīgi un atbilstoši situācijai.

1.   Atkarībā no piedzīvotās situācijas izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību vai vērsieties tuvākajā ārstniecības iestādē. Tikai tad, kad par bērnu rūpējas atbilstoši kvalificēti speciālisti, pievērsieties tālākajām darbībām.

2.   Zvaniet Seesam operatoram. Šīm situācijām ir pieejams diennakts informatīvais tālrunis, līdz ar to droši varat zvanīt jebkurā laikā. Vēlams – pēc iespējas ātrāk, operators paskaidros, kā labāk rīkoties konkrētajā situācijā.

3.   Izpildiet operatora sniegtos norādījumus, ja tādi ir.

4.   Parūpējieties par to, lai jums tiktu izsniegti dokumenti, ko operators ir norādījis kā obligātus. Piemēram, čeki, kādu dokumentu eksemplāri vai kopijas, izraksti u.tml. Saglabājiet šos dokumentus drošā vietā.

5.   Piesakiet atlīdzību pie sava apdrošinātāja, cik vien ātri objektīvi tas ir iespējams. Seesam piedāvā vairākus ērtus veidus, kā iesniedzami bērnu apdrošināšanas dokumenti – izvēlieties sev ērtāko – virtuāli Seesam mājaslapā, izmantojot īpašu sadaļu “Pieteikt atlīdzību”; virtuāli, nosūtot visu nepieciešamo informāciju e-pastā; klātienē Seesam klientu apkalpošanas centros; nosūtot visus nepieciešamos dokumentus pa pastu.

6.   Saņemiet atlīdzību savā bankas kontā. Atlīdzība tiek izmaksāta saskaņā ar izmaksājamo atlīdzību tabulā norādītajām summām.

Kāpēc Seesam bērnu apdrošināšana ir laba izvēle?

Seesam bērnu apdrošināšana sniedz daudz priekšrocību, kas atvieglo vecākiem finanšu plānošanu un aizsargā neparedzētās situācijās. Dažas no būtiskākajām priekšrocībām:

 • Bērni ir neparedzami – bērniem dabiski nepiemīt bailes no dažādām situācijām vai apstākļiem, līdz ar to bērni daudz neapdomīgāk izvērtē dažādus riskus – kāpjot kokos, peldoties, vizinoties ar velosipēdu u.tml. Tāpat bērni savā neapdomībā var nodarīt kaitējumu citu personu mantai. Apdrošināšanas programmas “Ekstra”, “Ekstra +”, “Ekstra ++”  apdrošina arī civiltiesisko atbildību, līdz ar to zaudējumi, kas tādu vai citu iemeslu dēļ būs nodarīti trešās personas mantai, tiks segti no apdrošinātāja puses, vecākiem par to nebūs jāsatraucas.
 • Ārstēšanas izdevumu segšana – Seesam bērnu apdrošināšanas programma “Ekstra”,  “Ekstra +”, “Ekstra ++”  paredz arī tādu izdevumu segšanu, kas radušies par bērnu ārstēšanu pēc traumas vai nelaimes gadījuma.
 • Apdrošināšana sportiski aktīviem bērniem – bērni, kas nodarbojas ar kādu sporta veidu, ir daudz vairāk pakļauti dažādu traumu riskiem. Lai vecākiem būtu mierīgāks prāts, piesakot bērnus sporta pulciņos, ir iespējams bērnu apdrošināt. Atbilstoši izvēlētajam sporta veidam tiek noteikta piemaksa pie gada apdrošināšanas prēmijas. Īpaši svarīgi apdrošināt bērnus, kas piedalās sporta sacensībās, jo pastiprinātas spriedzes apstākļos ir lielāks risks gūt traumas.
 • Pieejamas dažādas apdrošināšanas programmas – vecāki var izvēlēties sev tīkamāko apdrošināšanas programmu. Programmas atšķiras atkarībā no ietvertajiem risku veidiem un apdrošināšanas gada prēmijas.
 • Skolas somas apdrošināšana – Seesam zina, ka vērtīgākais, kas ir allaž līdzi skolniekam, ir skolas soma, tādēļ bērnu apdrošināšana ietver arī šo vērtīgo īpašumu. Ja noticis nelaimes gadījums, kurā cietis ne tikai bērns, bet arī viņa skolas soma un viss, kas tajā ir bijis, apdrošinātājs noteikto limitu ietvaros izmaksā kompensāciju par somu, kā arī par to, kas tajā bijis iekšā – mācību grāmatām, kancelejas piederumiem, burtnīcām. Tāpat pie skolas somas tiek pieskaitīti sporta apavi un sporta tērps.
 • Iespēja apdrošināt mazuli jau no pirmajām dzīves dienām – tiklīdz bērns ir saņēmis dzimšanas apliecību, bērnu var apdrošināt. Tā vecāki var gūt kaut nedaudz sirdsmiera trauksmainākajā bērna dzīves laikā.
 • Mūsdienīga atlīdzību pieteikšana – klientu ērtībām Seesam piedāvā dažādus veidus, kādos var tikt pieteikta apdrošināšanas atlīdzība – to var vienkārši iesniegt internetā Seesam tīmekļvietnē, to var nosūtīt e-pastā, kā arī var sūtīt gan pa pastu, gan arī aizpildīt klātienē klientu apkalpošanas centrā.
 • Ātra pieteikumu izskatīšana – tā kā laiks ir nauda, Seesam zaudējumu kompensāciju pieteikumus izskata pēc iespējas īsākā laikā, kā arī – pēc pieteikuma izskatīšanas klienti arī ļoti ātri saņem apdrošināšanas atlīdzību savā kontā. 95% no Seesam klientiem atzīst, ka apdrošināšanas atlīdzības izskatīšanas un izmaksas gaita viņus apmierina un attiecīgi ieteiktu Seesam apdrošināšanu arī citiem.
 • Apdrošināšana darbojas visā pasaulē visu diennakti. Tostarp arī visos skolēnu brīvlaikos, brīvdienās un svētku dienās. Vienīgais izņēmums – risks “Ārstēšanas izdevumi” darbojas tikai Latvijā.
 • Bērnu apdrošināšana ir pakalpojums, kas pieejams visiem bērniem līdz 18 gadu vecumam – gan zīdaiņiem, gan skolēniem, gan jauniešiem.
Kam radīta bērnu apdrošināšanas polise?

Primāri – vecāku sirdsmieram. Diemžēl Latvija joprojām ir pirmajā vietā Eiropas Savienībā pēc bērnu traumatisma gadījumiem.

Bērnu apdrošināšana ir viens no privātpersonu apdrošināšanas veidiem, kas palīdz nodrošināties pret dažādiem riskiem, ar ko bērni saskaras ikdienā. Dati no medicīnas iestādēm skaidri rāda, ka bērnu traumatisms joprojām ir visai izplatīts, tādēļ šāda papildu apdrošināšana vecākiem ļauj nodrošināties pret papildu izdevumiem, kas varētu rasties saistībā ar bērna ārstēšanu.

Seesam bērnu apdrošināšanas polise ir radīta, domājot par:

 • Par kustīgiem un aktīviem bērniem, kuri labprāt darbojas un tver dzīvi ar visām maņām
 • Par bērnu vecākiem, kuriem jāsedz bērnu ārstēšanas izmaksas
 • Par bērniem, kuriem patīk sports un dažādi sporta veidi
 • Par bērniem, kuriem skolas soma ir lielākais dārgums un vērtīgākais īpašums
 • Par bērniem, kuri tik tikko ieradušies šajā pasaulē un vēlas to izzināt ar visām maņām
 • Par vecākiem, kuri novērtē ērtības un labprāt izmanto iespēju pieteikt atlīdzības internetā
 • Par vecākiem, kam ir svarīga ātra un operatīva pieteikumu izskatīšana
 • Par vecākiem, kuri novērtē iespēju izvēlēties dažādus segumus un riskus atkarībā no apstākļiem un vajadzībām
 • Par vecākiem, kuri apzinās, ka daži eiro mēnesī par sirdsmieru un drošām aktivitātēm ir niecīga maksa
Kādas ir alternatīvas bērnu apdrošināšanas polisei?

Šobrīd apdrošināšanas iespējas ir plašas un daudzveidīgas, taču iespēju apdrošināt bērnus pret dažādiem sadzīves un ar sportu saistītiem riskiem nemaz nav tik daudz. Bērnu nelaimes gadījumu apdrošināšana, ko piedāvā Seesam, ir ar plašu svarīgāko risku segumu (no sabojātas skolas somas līdz dzīvības zaudēšanai), kā arī ar salīdzinoši mazu mēneša maksu.

Kāpēc Seesam ir labākais apdrošinātājs, pie kura izvēlēties bērnu apdrošināšanas polisi?

95% Seesam klientu ieteiktu šo apdrošinātāju saviem draugiem un paziņām. Un tam ir vairāki būtiski iemesli:

 • Iespēja visu paveikt attālināti tīmeklī – polisi var iegādāties internetā, tāpat internetā ir iespējams pieteikt apdrošināšanas gadījumu, nosūtīt visus dokumentus, kā arī – internetā var saņemt konsultācijas un uzdot sev svarīgos jautājumus, noskaidrot papildinformāciju un tamlīdzīgi.
 • Iespēja apmeklēt klientu apkalpošanas centrus un noskaidrot būtiskos jautājumus klātienē – ne visiem ir patīkama attālināta saziņa un darījumu kārtošana, daudzi joprojām izvēlas iespēju klātienē apspriesties ar klientu apkalpošanas speciālistu, kurš sīki un saprotami atbildēs uz visiem jautājumiem. It īpaši svarīgi tas var būt, iegādājoties apdrošināšanas polisi pirmoreiz. Daudziem klientiem saruna aci pret aci joprojām ir svarīga, un apdrošinātājs Seesam to respektē.
 • Polisi var anulēt attālināti – polises iegāde ir vienkārša un ātra, tāpat arī tās anulēšanu var paveikt dažos mirkļos. Nekādu slēptu vai pagarinātu saistību, ja apdrošinātās personas vēlmes vai apstākļi mainās.
 • Bērnu nelaimes gadījumu apdrošināšanas polises ir finansiāli ārkārtīgi pieejamas, kā arī – lietotāju ērtībai ir iespējams veikt vienu kopēju maksājumu par gadu, lai pēc tam veselu gadu aizvadītu bez papildu rūpēm (mēģinot atcerēties polises darbības termiņa beigu datumu) un izdevumiem.
 • Bērnu apdrošināšanas polise ietver arī slimnīcas naudu. Tas ir ieviests tādēļ, lai kompensētu neērtības, kas radušās saistībā ar nelaimes gadījumu. Šī nauda nav atkarīga no skolēna/jaunieša vecuma. Nauda, tāpat kā citas atlīdzības, ko sniedz bērnu apdrošināšana, tiek pārskaitīta bērnu likumiskajam aizbildnim.
 • Bērnu apdrošināšana ietver arī civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Tātad – ja bērns netīši būs sabojājis trešās personas mantu, par atlīdzību zaudējumu rašanās gadījumā parūpēsies apdrošinātājs.
Kas netiek apdrošināts, izmantojot bērnu apdrošināšanas polisi?

Kā vēsta polises nosaukums – tā ir paredzēta bērniem, tas ir – personām līdz 18 gadu vecumam. Ja persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu, bērnu apdrošināšanas polisi šai personai vairs nevar iegādāties.

Otrs izņēmums, kas attiecas uz bērnu apdrošināšanas polisi – bērnu apdrošināšanas polisi nevar iegādāties bērniem, kas nodarbojas ar kontakta cīņas sporta veidu. Šādiem gadījumiem paaugstinātā traumatisma riska dēļ ir pieejamas citas apdrošināšanas iespējas, par kurām sīkāk katrā individuālajā gadījumā var pastāstīt klientu apkalpošanas speciālists.

Bērnu apdrošināšanas polise ir spēkā teritorijā, kas ir norādīta apdrošināšanas polisē. Risks, kas saistīts ar ārstēšanas izdevumiem, ir spēkā tikai Latvijā.

Kādi izņēmumi tiek piemēroti bērnu apdrošināšanas polisei?

Līdzīgi kā citām polisēm, arī bērnu apdrošināšanas polisei darbojas zināmi izņēmumi. Iestājoties noteiktiem apstākļiem, polises darbība un segums būs ierobežoti. Šie izņēmumi ir:

 • Globālas dabas katastrofas vai stihijas, karš, pilsoņu karš, revolūcija, dumpis, militāras darbības u.tml.
 • Saslimšana vai veselības stāvokļa pasliktināšanās, kas nav saistīta ar nelaimes gadījumu, piemēram, infekcijas slimības, vīrusi, vājums u.tml.
 • Ar hroniskām slimībām saistīti zaudējumi.
 • Ar iedzimtām slimībām saistīti zaudējumi.
 • Ar HIV, AIDS, hepatītu vai citām imūndeficīta slimībām saistīti zaudējumi.
 • Ceļu satiksmes negadījums, ja transportlīdzekli ir vadījis bērns bez attiecīgās kategorijas autovadītāja apliecības.
 • Psihiski vai garīgi traucējumi, kuru dēļ radusies trieka, epilepsija, krampji, citas spazmatiskas lēkmes un attiecīgi no tiem izrietošie zaudējumi.
 • Intoksikācija ar narkotiskām vielām vai alkoholu un attiecīgi tādēļ radušies zaudējumi.
 • Ja apdrošinātā persona tīši sev ir mēģinājusi nodarīt pāri.
 • Sports, ja vien tas nav atsevišķi norādīts apdrošinātās personas bērnu apdrošināšanas polisē.
Apdrošināšanas ņēmēja saistības

Iegādājoties bērnu apdrošināšanas polisi, apdrošināšanas ņēmējs uzņemas noteiktas saistības. Būtiskākās no tām:

 • Patiesas informācijas sniegšana.
 • Rodoties nelaimes gadījumam, ne vēlāk kā 24 stundu laikā vērsties pie ārsta un saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību.
 • Pierādīt nelaimes gadījuma iestāšanās faktu, kā arī sekas, un palīdzēt apdrošinātājam konstatēt un pareizi novērtēt nelaimes gadījuma apstākļus.
 • 30 dienu laikā pēc nelaimes gadījuma iesniegt rakstisku pieteikumu. To var izdarīti arī pilnvarota persona, ja ir objektīvi apstākļi, kādēļ jālūdz citu personu palīdzība.
 • Ja nelaimes gadījums rodas tādēļ, ka kāda trešā persona ir rīkojusies prettiesiski, ir jāziņo Valsts policijai.
Bērnu apdrošināšanas polises darbības laiks

Bērnu apdrošināšanas polise darbojas līgumā norādītajā laika periodā. Līgums stājas spēkā brīdī, kad ir pilnībā apmaksāta apdrošināšanas prēmija. Līgums beidzas vai nu bērnu apdrošināšanas polisē norādītajā laikā, vai arī – ja nav veikta bērnu apdrošināšanas polises prēmijas apmaksa norādītajā laikā un termiņā.

Līgumu var atcelt jebkurā laikā, 15 dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam.


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.