Būvniecības apdrošināšana


Seesam būvniecības apdrošināšana atlīdzina pēkšņus, iepriekš neparedzētus zaudējumus celtniecības darbu veikšanas laikā.

Atlīdzinām zaudējumus, kad tiek bojāts īpašums, celtniecības iekārtas, tehnika, instrumenti, būvmateriāli u.c.

Celtniecības visu risku apdrošināšana privātpersonām

Seesam atlīdzina pēkšņus, iepriekš neparedzētus zaudējumus celtniecības darbu veikšanas laikā:

  • celtniecības darbus - tāmi;
  • celtniecības tehniku un iekārtas;
  • būvgružu novākšanas izmaksas;
  • civiltiesisko atbildību.

Papildus ir iespējams apdrošināt arī pasūtītājam piederošo īpašumu un materiālu piegādi būvobjektam to transportēšanas laikā. 

Būvētāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Seesam Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana izstrādāta ar mērķi aizsargāt Jūs no neparedzētiem izdevumiem, kad nejauši, bez iepriekšēja nodoma vai neuzmanības dēļ, nodarāt kaitējumu trešās personas veselībai/dzīvībai vai radāt bojājumus tās īpašumam, par ko Jūs, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, esat atbildīgs. 

Ar šādu polisi apdrošināta ir nekustamā īpašuma īpašnieka (lietotāja/valdītāja) civiltiesiskā atbildība, kas pats organizē būvniecības procesu un ir atbildīgs par to; likumiskā atbildība saistībā ar privātmājas celtniecības darbiem vai remontdarbu veikšanu savā mājā vai dzīvoklī.
Piemēram, veicot inženierkomunikāciju nomaiņu/izbūvi, būvdarbu laikā tiek nopludināti kaimiņi; veicot jumta rekonstrukciju, izceļas ugunsgrēks, radot kaitējumu/zaudējumus trešajām personām utml.

Ievērojiet!

Ja būvniecībai nepieciešama būvatļauja, tad saskaņā ar likumdošanas aktu prasībām, tās saņemšanai būvvaldē obligāti ir jāiesniedz būvētāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.