Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana


Seesam civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sedz zaudējumus trešajai personai, ja polises īpašnieks bez iepriekšēja nodoma vai neuzmanības dēļ nodara kaitējumu tās veselībai/dzīvībai vai īpašumam. 

Aicinām apskatīt arī Seesam būvniecības apdrošināšanu, kas atlīdzina pēkšņus, iepriekš neparedzētus zaudējumus celtniecības darbu veikšanas laikā. Atlīdzināsim zaudējumus, kad tiek bojāts īpašums, celtniecības iekārtas, tehnika, instrumenti, būvmateriāli u.c. Plašāk par Būvētāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. 

Kāpēc iegādāties Seesam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu?
  • Privātpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises ietvaros tiek segti zaudējumi apdrošināto personu īrētajam nekustamajam īpašumam.
  • Privātpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises ietvaros tiek segti zaudējumi, ko apdrošinātā persona nodarījusi mācību prakses īstenošanas laikā.
  • Privātpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises ietvaros tiek segta apdrošinājuma ņēmēja un viņa ģimenes locekļu personiskā atbildība pret citām personām Latvijā, Baltijā, Eiropā vai visā pasaulē (pēc apdrošinājuma ņēmēja izvēles).
Dzīvokļa īpašnieka vai īrnieka civiltiesiskā atbildība

Dzīvokļa īpašnieka vai īrnieka likumiskā atbildība, kas saistīta ar attiecīgā dzīvokļa apsaimniekošanu.

Piemēram, ūdensvada, kanalizācijas sistēmu avārijas rezultātā appludināti kaimiņi; bojātu elektroinstalāciju dēļ, izceļoties ugunsgrēkam, bojātas kaimiņu telpas u.c.

 

Ēkas (privātmājas) īpašnieka vai īrnieka civiltiesiskā atbildība

Privātmājas īpašnieka vai īrnieka likumiskā atbildība, kas saistīta ar attiecīgās privātmājas un tai pieguļošā gruntsgabala apsaimniekošanu.

Piemēram, ledus gabals no ēkas jumta uzkrīt automašīnai, kas novietota pie ēkas; koks, kas atrodas uz gruntsgabala, vējā lūzt un uzkrīt blakus esošajai mājai u.c.

Privātpersonas civiltiesiskā atbildība

Privātpersonas likumiskā atbildība par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saistībā ar:

  • ikdienas riskiem;
  • nekustamā īpašuma apsaimniekošanu;
  • aktīvo atpūtu;
  • mājdzīvnieku turēšanu;
  • kosmētisko remontdarbu veikšanu.

Izvēloties šo apdrošināšanas veidu, apdrošināta būs arī Jūsu ģimenes locekļu (dzīvesbiedra un nepilngadīgo bērnu) atbildība jebkurā ģeogrāfiskajā teritorijā pēc jūsu izvēles.

Piemēram, Jūsu bērns, spēlējot bumbu izsit stiklu kaimiņu mājai; braucot ar riteni vai slēpēm uzbraucat kādam virsū, radot miesas bojājumus; Jūsu suns, izbēgot no teritorijas uz ceļa, izraisa ceļu satiksmes negadījumu vai kādam iekož; pārplūstot vannai vai plīstot caurulei, tiek nopludināti kaimiņi vai bojātas īrētās dzīvojamās telpas; īssavienojums sadzīves tehnikā izraisa ugunsgrēku, bojājot trešo personu īpašumu vai radot kaitējumu to dzīvībai/veselībai u.c.

Kā rīkoties, iestājoties apdrošināšanas gadījumam?

Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.