KASKO apdrošināšana


KASKO jeb sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana paredz kompensēt  automašīnas īpašniekam zaudējumus, ja auto ir bojāts, nozagts vai apzagts.

Kāpēc izvēlēties KASKO apdrošināšanu? 

Klientiem, kuri vēlas, lai mašīnas apdrošināšana sniegtu maksimālu drošību, bez KASKO apdrošināšanas neiztikt, jo pat vispieredzējušākajam autovadītājam uz ceļa priekšā var izskriet meža dzīvnieks, automašīnai var uzkrist koks vai lāsteka, automašīna var tikt sabojāta stāvlaukumā vai nodarīti bojājumi, ko OCTA polises nesedz.

Iegādājoties KASKO polisi, klients var saņemt apdrošināšanas atlīdzību, lai segtu remonta izmaksas pēc negadījuma vai zaudējumus transportlīdzekļa pilnīgas bojāejas vai zādzības gadījumā. Apdrošināšanu ir iespējams pielāgot atbilstoši individuālām klientu vajadzībām. Ir pieejami dažādi segumi un ierobežojumi, kurus klienti var izvēlēties, lai izveidotu sev piemērotāko polisi.  

Kam tā ir paredzēta?

Lai gan pastāv uzskats, ka KASKO apdrošināšana ir brīvprātīga, KASKO kā obligāta prasība ir tiem cilvēkiem, kuri automašīnu plāno iegādāties ar kredīta vai līzinga starpniecību vai,  ja klients vēlas transportlīdzekli ieķīlāt, savukārt, ja klienta auto vecums ir virs 10 gadiem, visbiežāk prasība par obligātu KASKO iegādi nav.

Seesam KASKO eksperti iesaka katram spēkrata īpašniekam padomāt par to, vai ir finansiāli gatavi situācijai, ja auto nozog vai neatgriezeniski sabojā, kā rezultātā var zaudēt visu tajā ieguldīto naudu. Pat izcilākie autovadītāji nevar paredzēt vai kontrolēt apkārt notiekošo, tāpēc KASKO polise atlīdzinās zaudējumus.

Kas ir KASKO?

KASKO ir apdrošināšana pret finanšu zaudējumiem transportlīdzekļa zādzības vai bojājumu rezultātā. E-veikalā iespējams aprēķināt piedāvājumu un iegādāties polisi līdz 20 gadus vecām automašīnām, savukārt, ja klients vēlas apdrošināt vecāku auto, nepieciešams sazināties ar klientu apkalpošanas centru un Seesam sagatavos atbilstošu piedāvājumu.

Apdrošināšanu ir iespējams pielāgot atbilstoši individuālām klientu vajadzībām:

Detalizēta informācija un iespēja aprēķināt kasko polises cenu savam auto pieejama  Seesam e-veikalā
Apdrošinātais risks Standarta Plus
Transportlīdzeklim nodarītie bojājumi
Transportlīdzekļa zādzība, laupīšana
Hidrotrieciens  
Aizdedzes atslēgu, drošības līdzekļu zādzība  
Bagāžas nodalījumā vai salonā atstāto mantu zādzība  
Pie transportlīdzekļa jumta vai bagāžnieka piestiprinātu ierīču bojājumi ceļu satiksmes negadījumā  

Apdrošināšanas ieguvumi

Pašrisks netiek piemērots, gadījumos, kad:

 • apdrošināšanas gadījumu ir izraisījusi zināma trešā persona; 
 • Ja apdrošināšanas polisē ir atzīme par pašriska nepiemērošanu pirmajam apdrošināšanas gadījumam.

Palīdzība uz ceļa

Seesam nodrošina diennakts palīdzību uz ceļa visiem KASKO polises īpašniekiem bez maksas. Auto palīdzības pakalpojums uz ceļa tiek sniegts visās Eiropas valstīs. Apdrošināšanas līgums paredz:

 • Konsultācijas 24/7, ja noticis negadījums 
 • Konsultācijas Saskaņotā paziņojuma aizpildīšanā 
 • Motora iedarbināšana ar starta vadiem 
 • Degvielas pievešana 
 • Riteņa nomaiņa pret rezerves riteni 
 • Ceļa apstākļos iespējamie defektu novēršanas darbi 
 • Tehniskā palīdzība ārzemēs
 • Diennakts palīdzības tālrunis: (+371) 67 06 10 00

Jaunvērtības apdrošināšana

Seesam KASKO piedāvā jaunvērtības apdrošināšanu jauniem transportlīdzekļiem, apdrošinot risku “Jaunvērtība”.

Auto aizvietošana

Apdrošinātais risks: ceļu satiksmes negadījuma rezultātā transportlīdzekļa lietošana nav iespējama. Aizvietošana sākas no pirmās dienas, kad auto ir nodots servisā.

Papildus Seesam nodrošina:

 • Transportēšanu (evakuāciju) 
 • Taksometra pakalpojumus (30 km robežās) 
 • Tiek atlīdzināti neparedzēti izdevumi 500 EUR apmērā, ja ārpus Latvijas teritorijas auto nav braucams.

Vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana

Apdrošināšanas riski un atbildības limiti
  Nāves gadījums Invaliditāte Kaulu lūzumi un traumas
Variants A 5700 EUR 5700 EUR 3000 EUR
Variants B 4300 EUR 4300 EUR 1500 EUR
Kā iegādāties?

Aicinām klientus izmantot Seesam e-veikala priekšrocības, paredzot klientam sev ērtā vietā un laikā noteikt polises pašrisku, izvēlēties dalītos maksājumus un attiecīgi saņemt piedāvājumu. Nepieciešamības gadījumā Seesam speciālisti nodrošina tiešsaistes atbalstu polises iegādē, palīdzot izvēlēties izdevīgāko variantu. Apdrošināšanas polises iespējams iegādāties arī klātienē, klientu apkalpošanas centros visā Latvijā vai zvanot pa tālruni 67 06 10 00. Pirms iegādes aicinām rūpīgi iepazīties ar KASKO polises noteikumiem

Kas ietekmē KASKO polises prēmiju?
 • Auto marka, modelis, modifikācija
 • Auto izlaiduma gads
 • Transportlīdzekļa tirgus vērtība
 • Jaunākā lietotāja vecums 
 • KASKO Bonus malus klase, 
 • izvēlētā polises darbības teritorija
 • Pašrisks
 • Citi faktori

KASKO apdrošināšana

Apdrošināto risku skaidrojumi

Aprēķināt kasko polises cenu savam auto
Risks Sedz zaudējumus vai bojājumus, ja:
Ceļu satiksmes negadījums auto sadūries ar citu transportlīdzekli vai šķērsli (t.sk. uzbraucis gājējam, iebraucis bedrē), braucot apgāzies vai nobraucis no ceļa, nogrimis vai ielūzis ledū
Zādzība un/vai laupīšana transportlīdzekli nozog vai nolaupa
Sadursme ar dzīvnieku transportlīdzeklis atradies kustībā
Stiklojuma bojājums radies stiklojuma bojājumus, piemēram, izsists priekšējais stikls, kas radies pretim braucošam transportlīdzeklim paceļot no ceļa akmeni, ledus vai asfalta gabalu, arī stikla plīsums temperatūras izmaiņu rezultātā
Aprīkojuma zādzība tiek nozagtas transportlīdzekļa daļas vai aprīkojums
Uguns auto tiek aizdedzināts, eksplodē, vai radies īssavienojums tā elektriskajā instalācijā vai elektriskajās iekārtās
Dabas stihijas cēlonis ir vētra, krusa, zemes nogruvums, zibens vai plūdi
Priekšmetu un/vai vielu uzkrišana uz auto uzkrīt, piemēram, sniegs, lāsteka vai kāds cits smags priekšmets
Trešo personu prettiesiska rīcība ar piedalīšanos ceļu satiksmē nesaistītus trešo personu ļaunprātīgus bojājumus transportlīdzeklim
Dzīvnieku un putnu iedarbība zaudējumus nodarījuši dzīvnieki, izņemot salonam nodarītos bojājumus
Aizdedzes atslēgu un drošības līdzekļu nozagšana zādzība ir notikusi no aizslēgtas telpas (izņemot transportlīdzekli), to uzlaužot un ir redzamas uzlaušanas pazīmes
Transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmes bojājums un zādzība transportlīdzekļa reģistrācijas numurzīmju un reģistrācijas apliecības atjaunošana pēc to zādzības vai sabojāšanas
Hidrotrieciens par bojājumiem, kas saistīti ar transportlīdzekļa iebraukšanu peļķēs vai applūdušās vietās, izņemot reģistrācijas numura nozaudēšanu
Bagāžas nodalījumā vai salonā atstāto mantu zādzība mantas bojātas un/vai nolaupītas apdrošināšanas gadījumā
Pie transportlīdzekļa jumta vai bagāžnieka piestiprinātu ierīču bojājumu CSN rezultātā mantas bojātas apdrošināšanas gadījuma rezultātā

 

Kas ir pašrisks?

Pašrisks ir klienta līdzdalība apdrošināšanas gadījumā, kas tiek atrēķināta no izmaksājamās atlīdzības summas. Pašrisks var būt izteikts fiksētā naudas summā vai procentos. 

Pašrisku nepiemēro: 

 • ja apdrošināšanas gadījumu ir izraisījusi zināma trešā persona, ko apliecina atbilstošo izziņas. 
 • Priekšējā vējstikla bojājuma gadījumā. 
 • ja apdrošināšanas polisē ir atzīme par pašriska nepiemērošanu pirmajam apdrošināšanas gadījumam.
Kā rīkoties, ja noticis negadījums, un kā saņemt atlīdzību?

Pēc negadījuma nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, jāpiesaka apdrošināšanas gadījums internetā vai atlīdzību pieteikšanas vietās.

Ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums, negadījumā iesaistītajām personām ir vai nu jāsastāda saskaņotais paziņojums, vai arī, ja tas nav iespējams ceļa satiksmes negadījuma apstākļu dēļ (ir cietušie, bojāta trešās personas manta, notriekts dzīvnieks vai radušies transportlīdzekļa bojājumi, kuru dēļ tie nevar turpināt ceļu), ir jāizsauc policija, kas notikuma vietā sastādīs protokolu.

Shēma: kā saņemt atlīdzību

(lai skatītu shēmu, lūdzam klikšķināt uz attēla)

 • Nepieciešams apkopot ar apdrošināšanas situāciju saistītos materiālus, piemēram, saskaņoto paziņojumu pēc ceļu satiksmes negadījuma vai policijas protokolu, ja saskaņotā paziņojuma izveide nav iespējama.
 • Negadījuma vietā ieteicams veikt pēc iespējas vairāk detalizētu fotofiksāciju, kurās redzami negadījuma apstākļi, bojātās vietas, skartie transportlīdzekļi, iesaistītie priekšmeti u.tml. Detalizēta negadījuma apstākļu iemūžināšana var ievērojami atvieglot un paātrināt lēmuma pieņemšanu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.
 • Ērtākajā veidā jāaizpilda apdrošināšanas atlīdzības pieteikums. To var izdarīt gan Seesam mājaslapā, gan klātienē klientu apkalpošanas centrā, gan aizpildīt un saglabāt veidlapu nosūtīšanai pa pastu.
 • Pieteikuma veidlapa kopā ar saskaņoto paziņojumu (vai protokolu) vai citiem dokumentiem, kas saistīti ar negadījuma apstākļiem, un fotofiksācijām ir pēc iespējas drīzāk jānosūta Seesam. Klienti var izvēlēties sev ērtāko veidu: aizpildīt pieteikumu Seesam mājaslapā, nosūtīt pa e-pastu, iesniegt klātienē Seesam klientu apkalpošanas centrā vai sūtīt pa pastu.
 • Pēc iesniegto dokumentu izskatīšanas 3 darba dienu laikā klienta kontā tiks ieskaitīta apdrošināšanas atlīdzība.

 

Izņēmumi, kad apdrošināšanas polise nesedz zaudējumus, kas radušies transportlīdzeklim

Kaut arī Seesam KASKO ir plašākā transportlīdzekļa apdrošināšana, kas ietver visvairāk risku, Seesam iestājas par atbildīgu braukšanu un piedalīšanos ceļu satiksmē, tāpēc der atcerēties, ka ir gadījumi, kad apdrošinātājs neatlīdzinās radušos zaudējumu. Izņēmuma gadījumi var būt:

 • Transportlīdzekļa vadītājs pēc negadījuma atstāj negadījuma vietu, neziņojot par to policijai. Policijai var neziņot tikai par tādiem ceļu satiksmes negadījumiem, par kuriem ir sastādīts saskaņotais paziņojums.
 • Transportlīdzekļa vadītājs atradies narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kā arī ja transportlīdzekļa vadītājs ir atteicies no pārbaudes veikšanas, vai lietojis neatļautās vielas pēc negadījuma.
 • Transportlīdzekļa vadītājs ir lietojis medikamentus, kuru lietošanas instrukcijā norādīts brīdinājums par auto vadīšanu.
 • Ja transportlīdzekļa vadītājs ir pārsniedzis atļauto braukšanas ātrumu par vairāk nekā 30 km/h.
 • Nozagtais transportlīdzeklis nav bijis aprīkots ar drošības sistēmu vai pretaizdzīšanas iekārtu, ko atzītu apdrošinātājs, vai arī nav veikta savlaicīga šo iekārtu apkope.
 • Bojājumi transportlīdzeklim radušies saistībā ar eļļas vai citu būtisku šķidrumu trūkumu, par ko ir atbildīgs transportlīdzekļa vadītājs.

Lūdzam klientus rūpīgi iepazīties ar KASKO apdrošināšanas noteikumiem pirms pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas. Aktuālie Seesam Kasko noteikumi pieejami lapas labajā sadaļā.

Saņemt piedāvājumu

Ieguvumi, izvēloties Seesam

 • Stiklojuma remonts
 • Palīdzība uz ceļa 24/7
 • Evakuators
 • 0% pašrisks, ja zināms vainīgais
 • Auto maiņa
 • Vadītāja un pasažiera apdrošināšana
 • Apdrošināšana mantai, kas atrodas auto

Noteikumi

Pieteikumi

Vairāk par KASKO

 


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.