KASKO


KASKO jeb sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana ir brīvprātīga un paredz kompensēt  automašīnas īpašniekam zaudējumus, ja tas ir ticis bojāts, nozagts vai apzagts.

Seesam KASKO paredzēts automašīnām, kuras nav vecākas par 20 gadiem. Gan pieredzējušiem, gan jauniem autovadītājiem.

Kāpēc izvēlēties KASKO apdrošināšanu savam auto?

KASKO apdrošināšana būtība paredz segt zaudējumus, kas varētu rasties transportlīdzeklim. Un atšķirībā no obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas KASKO zaudējumus sedz arī tad, ja, piemēram, ceļu satiksmes negadījumā ir bijusi vainīga apdrošinātā persona.

Automašīnas uzturēšana ikdienā ir gana dārga, un ir daudz situāciju, kad tā var tikt bojāta, piemēram, intensīvā satiksmē, šaurās stāvvietās. Tāpat var gadīties situācija, kad uz šosejas no priekšā braucošās automašīnas riteņiem tiek izmests palielāks akmens, sabojājot vējstiklu. KASKO apdrošināšana ļauj būtiski samazināt izdevumus, kas varētu rasties par šādiem neparedzētiem bojājumiem. Tāpat KASKO ir vienīgais apdrošināšanas veids, kas aizsargā īpašnieku pret auto zādzību vai apzagšanu.

Kādas ir Seesam KASKO prokšrocības?
 • Velosipēda apdrošināšana 
  Seesam atlīdzina zaudējumus par bojājumiem velosipēdam, kas radušies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā, ja velosipēds atradies uz transportlīdzeklim piestiprināta velosipēda turētāja.

 • Ātra atlīdzību izmaksa
  Divu darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

 • Auto remonts klientam tīkamā servisā. 
  Seesam neuzspiež klientam sava apdrošinātā transportlīdzekļa remontu veikt konkrētā autoservisā. Tā ir klienta brīva izvēle.

 • Nomas auto no pirmās dienas
  Bojājumu vai zādzības gadījumos Seesam nodrošina vai apmaksā nomas auto no pirmās dienas, ja ir apdrošināts risks “Aizvietošana”.

 • 0% pašrisks
  Ir iespēja izvēlēties 0% pašrisku bojājumiem.

 • Ērta atlīdzību pieteikšana
  Klients var izvēlēties sev ērtāko veidu zaudējumu atlīdzības pieteikuma iesniegšanai. To var izdarīt Seesam interneta mājas lapā, pie sadarbības partneriem vai jebkurā Seesam klientu apkalpošanas centrā Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā.

 • Tiek segti hidrotrieciena radītie zaudējumi
  Seesam KASKO atlīdzina arī tādus transportlīdzeklim radītos bojājumus, kas radušies, transportlīdzeklim iebraucot peļķēs vai applūdušās vietās.

 • Diennakts palīdzība uz ceļa 24/7
  1. Konsultācijas pa tālruni 67 06 10 00
  2. Motora iedarbināšana ar starta vadiem
  3. Riteņa nomaiņa pret rezerves riteni
  4. Degvielas piegāde tās pēkšņas aptrūkšanās gadījumā
  5. Iespējamo defektu novēršana, kas iespējama ceļa apstākļos
  6. Transportlīdzekļa un pasažieru transportēšana

 • Stiklojuma apdrošināšana bez pašriska
  Pašrisks priekšējam vējstiklam netiek piemērots, ja tas ir vienīgais bojājums transportlīdzeklim, kas radies izsišanas, saplīšanas vai temperatūras izmaiņu rezultātā un vējstikla maiņa tiek veikta pie Seesam sadarbības partneriem.

 • Jaunvērtības apdrošināšana
  Seesam KASKO piedāvā jaunvērtības apdrošināšanu jauniem transportlīdzekļiem, apdrošinot risku “Jaunvērtība”.

 • Vadītāja un pasažieru apdrošināšana
  Seesam atlīdzina izdevumus, kas transportlīdzekļa vadītājam un pasažieriem radušies negadījuma rezultātā, ja ir apdrošināts risks “Nelaimes gadījumi”.

 • Zaudējumi par nozagtu auto tiek atlīdzināti pilnā apmērā
  Seesam zaudējumus par nozagtu auto atlīdzina pilnā apmērā arī tādos gadījumos, kad transportlīdzekļa atslēgas un/vai reģistrācijas apliecība ir nozagta no aizslēgtas un uzlauztas telpas.

 • Tiek atlīdzināti izdevumi par jaunas aizdedzes atslēgas izgatavošanu
  Seesam KASKO atlīdzina izdevumus par jaunas transportlīdzekļa aizdedzes atslēgas izgatavošanu, ja tā nozagta no aizslēgtas telpas.

 • Paredzēta atlīdzība par dzīvnieku nodarītiem bojājumiem
  Seesam KASKO atlīdzina zaudējumus par bojājumiem, kurus transportlīdzekļa virsbūvei nodarījuši dzīvnieki un/vai putni.

 • Ceļojums var turpināties
  Gadījumā, ja apdrošinātais auto pēc negadījuma nav braucamā stāvoklī, Seesam atlīdzina izdevumus, kas transportlīdzekļa vadītājam un pasažieriem radušies ārpus Latvijas, lai varētu turpināt braucienu – tiek segti izdevumi par viesnīcu, taksometra pakalpojumiem, nomas auto vai aviobiļeti.

 • Apdrošināšanas segums auto transportēšanas laikā
  Seesam atlīdzina zaudējumus, kas radušies auto transportēšanas laikā uz kuģa, prāmja vai evakuatora.

 • Tiek kompensēti izdevumi par nozagtas numura zīmes atjaunošanu
  Seesam atlīdzina izdevumus par jaunas transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmes izgatavošanu, ja tā ir nozagta.

 • Seesam klientam garantē zaudējumu atlīdzības izmaksu noteiktajā termiņā
  Ja zaudējumu atlīdzības izmaksa tiek aizkavēta Seesam vainas dēļ, atlīdzība klientam tiek izmaksāta ar līgumā paredzētajiem nokavējuma procentiem.

Kā rīkoties, ja noticis negadījums, un kā saņemt alīdzību?

Pēc negadījuma nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski jāpiesaka apdrošināšanas gadījums internetā vai Seesam KASKO atlīdzību pieteikšanas vietās.

Ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums, negadījumā iesaistītajām personām ir vai nu jāsastāda saskaņotais paziņojums, vai arī, ja tas nav iespējams ceļo satiksmes negadījuma apstākļu dēļ (ir cietušie, bojāta trešās personas manta, transportlīdzekļiem radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar turpināt ceļu), ir jāizsauc policija, kas notikuma vietā sastādīs protokolu.

Rīcība, lai pieteiktu apdrošināšanas gadījumu, neatšķiras no citām situācijām, kad tiek iesniegts apdrošināšanas pieteikums.

 • Nepieciešams apkopot ar apdrošināšanas situāciju saistītos materiālus, piemēram, saskaņoto paziņojumu pēc ceļu satiksmes negadījuma vai policijas protokolu, ja saskaņotā paziņojuma izveide nav iespējama.
 • Negadījuma vietā ieteicams veikt pēc iespējas vairāk detalizētu fotofiksāciju, kurās redzami negadījuma apstākļi, bojātās vietas, skartie transportlīdzekļi, iesaistītie priekšmeti u.tml. Detalizēta negadījuma apstākļu iemūžināšana var ievērojami atvieglot un paātrināt lēmuma pieņemšanu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.
 • Ērtākajā veidā jāaizpilda apdrošināšanas atlīdzības pieteikums. To var izdarīt gan Seesam mājaslapā, gan klātienē klientu apkalpošanas centrā, gan aizpildīt un saglabāt veidlapu nosūtīšanai pa pastu.
 • Pieteikuma veidlapa kopā ar saskaņoto paziņojumu (vai protokolu) vai citiem dokumentiem, kas saistīti ar negadījuma apstākļiem, un fotofiksācijām ir pēc iespējas ātrāk pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās jānosūta Seesam. Klienti var izvēlēties sev ērtāko veidu – visu aizpildīt un nosūtīt Seesam mājaslapā, nosūtīt visu pa e-pastu, iesniegt visu klātienē Seesam klientu apkalpošanas centrā vai sūtīt pa pastu.
 • Pēc iesniegto dokumentu izskatīšanas dažu dienu laikā klienta kontā tiks ieskaitīta apdrošināšanas atlīdzība.
Kādās situācijās noder Seesam KASKO apdrošināšana?
 • Seesam KASKO apdrošināšanas polise darbojas visās situācijās, kad noticis kāds ar apdrošināto transportlīdzekli saistīts ceļu satiksmes negadījums.
 • KASKO cenas noteikšanā tiek izmantots KASKO kalkulators. KASKO kalkulators ļauj aprēķināt individuālu likmi katram klientam.
 • KASKO apdrošināšana darbojas arī tad, ja ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīta tikai viena automašīna, piemēram, stāvvietā atstāta automašīna ir saskrāpēta un vainīgais ir atstājis notikuma vietu.
 • KASKO apdrošināšana ir spēkā ne tikai tad, ja ir nozagta automašīna, bet arī tad, ja ir notikusi atsevišķu automašīnas daļu zādzība, piemēram, nozagti spoguļi, nozagts automašīnas aprīkojums (piemēram, mūzikas atskaņotājs, GPS ierīce u.tml.).
 • Ja automašīna ir bojāta kādu ārēju apstākļu dēļ, ir jāziņo pašvaldības policijai, kas attiecīgi sastādīs protokolu par notikušo. Šādas situācijas var būt, piemēram, no jumta uzkritusi lāsteka, kas radījusi bojājumus, vai, piemēram, bezvēja laikā uzkritis liels zars.
 • Ja notikusi sadursme ar dzīvnieku, dzīvnieka ķermeni nekādā gadījumā nedrīkst ņemt sev līdzi. Ir jāziņo Ceļu policijai, kas sastādīs negadījuma protokolu un attiecīgi ieteiks, kā tālāk rīkoties.
 • Seesam KASKO apdrošināšana arī paredz palīdzību uz ceļa situācijās, kad tāda var būt nepieciešama. Piemēram, ja beigusies degviela, ja radušās problēmas ar aizdedzi, ja nepieciešams nomainīt sabojātu riepu u.tml.

Svarīgi! Cietušā transportlīdzekļa remontdarbus var sākt tikai pēc tam, kad apdrošinātājs ir veicis tā apskati.

Diennakts bezmaksas palīdzība uz ceļa

Seesam nodrošina diennakts (24/7) palīdzību uz ceļa visiem KASKO klientiem bez maksas.

 • (Ja apdrošinātā transportlīdzekļa pilnā masa nepārsniedz 3,5 tonnas un negadījums ir noticis uz koplietošanas ceļiem.) Pakalpojums diennakts palīdzība uz ceļa ļauj mierīgu sirdi doties tuvākos vai tālākos izbraucienos, jo apdrošinātām personām vienmēr ir skaidrs, kur vērsties, ja radusies neparedzēta situācija. Parasti kritiskās situācijās glābiņš tiek meklēts pie radiem vai draugiem, taču vien retajam tie būs visā Latvijas teritorijā. Seesam diennakts palīdzība atbrauks un bez maksas palīdzēs jebkurā laikā un jebkurā situācijā.
 • Diennakts palīdzības tālrunis: (+371) 67 06 10 00
 • Konsultācijas pa tālruni:
 • par rīcību negadījumos – pieredzējušie klientu apkalpošanas speciālisti informēs par labākajiem un precīzākajiem rīcības scenārijiem ikvienā situācijā;
 • par saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu, ja noticis tāds negadījums, par kuru var aizpildīt saskaņoto paziņojumu (iesaistītas ne vairāk kā divas automašīnas, nav bojāta trešās personas manta, nav cietušo, transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tiem būtu aizliegts piedalīties ceļu satiksmē);
 • noskaidrojot negadījuma apstākļus, informēs, vai ir nepieciešams izsaukt policiju protokola sastādīšanai (ja notikusi sadursme ar meža zvēru vai ja noticis tāds negadījums, par kuru saskaņoto paziņojumu nevar aizpildīt).

Ierašanās pie klienta, ja automašīnai uz ceļa nepieciešama neatliekama palīdzība:

 • nepieciešama motora iedarbināšana ar starta vadiem;
 • nepieciešams pievest degvielu, ja tā beigusies visnepiemērotākajā brīdī;
 • nepieciešams bojāto riteni nomainīt pret rezerves riteni – ja nav pārliecības, kā to izdarīt saviem spēkiem, labāk to uzticēt speciālistiem, kas stingri pievilks visas skrūves, lai turpmākais ceļš būtu drošs un patīkams;
 • nepieciešams likvidēt transportlīdzekļa defektus, kurus iespējams novērst ceļa apstākļos;
 • nepieciešams aiztransportēt (evakuēt) bojāto transportlīdzekli no notikuma vietas uz tuvāko remontdarbnīcu vai autostāvvietu, piemēram, situācijās, kad pazūd bremzes, nedarbojas stūre, bojāts vairāk nekā viens ritenis u.tml.;
 • nodrošināt taksometra pakalpojumus (30 km robežās no notikuma vietas).

Atbalsta uz ceļa pakalpojums KASKO apdrošinātiem autovadītājiem ir bez maksas. Vienīgais, kas jāsedz autovadītājam – izmaksas par remontam izmantotajiem materiāliem un/vai piegādāto degvielu.

Auto palīdzības pakalpojums uz ceļa tiek sniegts visās Eiropas valstīs.

Vienu reizi apdrošināšanas polises darbības laikā apdrošināšanas ņēmējam ir pieejams pakalpojums, kas paredz segt izdevumus ārzemēs nelaimē nonākušas personas nogādāšanai mājās (un attiecīgi segt visus ar to saistītos izdevumus – viesnīcas, aviobiļetes, nomas auto u.tml.). Šādu izdevumu limits ir 500 eiro. Apdrošināšanas ņēmējam ir jāiesniedz izdevumus apliecinošas kvītis vai rēķini, kas pierāda šādu maksājumu veikšanu. Šī pakalpojuma ietvaros netiek atlīdzināti tādi izdevumi, kas jebkurā gadījumā apdrošināšanas ņēmējam būtu radušies, turpinot ceļu iecerētajā veidā ar automašīnu, piemēram, izdevumi par pārtiku, degvielu u.tml.

Izņēmuma situācijas, kad netiek sniegta auto palīdzība uz ceļa?

Auto palīdzība uz ceļa ir paredzēta nopietnām situācijām, kad apdrošināšanas ņēmējs saviem spēkiem nespēj turpināt ceļu un transportlīdzeklim ir radušies būtiski, drošību ietekmējoši bojājumi. Taču ir situācijas, kad pēc konsultācijas pa tālruni var tikt izlemts, ka palīdzība uz ceļa nav nepieciešama, piemēram, šādās situācijās:

 • Ja automašīnai radušies bojājumi, kas neapdraud ne satiksmes drošību, ne arī pasažieru drošību, piemēram, saskrāpēta virsbūve, saulainā laikā nedarbojas logu tīrītājs u.tml.
 • Ja valstī notiek nemieri, militāras operācijas vai nemieri. Kā arī – ja ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, notiek terorakts, kodolkatastrofa u.tml.
 • Ja bojājumi apdrošinātajam transportlīdzeklim radušies, piedaloties jebkāda veida sacensībās vai pielīdzināmos pasākumos.
 • Ja transportlīdzeklis ir apturēts pēc varasiestāžu pieprasījuma.
 • Ja transportlīdzekļa vadītājs atrodas alkoholisko vai psihotropo vielu ietekmē un attiecīgi nevar vadīt transportlīdzekli.
 • Ja apdrošināšanas ņēmējs apzināti ir ignorējis norādījumus par transportlīdzekļa defektiem un nepieciešamību tos novērst.
 • Ja transportlīdzeklis atrodas vietā, kura nav paredzēta ceļu satiksmei vai kurā aizliegta ceļu satiksme.

Ikvienā situācijā visērtāk ir konsultēties ar apdrošināšanas speciālistu, kas izskaidros KASKO polises segumu un palīdzēs konkrētajā situācijā atrast labāko risinājumu.

Auto aizvietošana

Auto aizvietošana ir populārs pakalpojums, kas tiek izmantots situācijās, kad apdrošinātais transportlīdzeklis bojājumu dēļ atrodas remonta darbnīcā un nav lietojams. Šāds maiņas auto ļauj turpināt ierastās ikdienas gaitas – nav nepieciešams pāriet uz sabiedriskā transporta lietošanu vai doties visur ar taksometru.

Auto aizvietošanu Seesam klientiem nodrošina SIA AUTO26, Brīvības gatve 246. E-pasts: info@auto26.lv. Tālrunis: (+371) 26461168

Priekšrocības:

 • Apmaksu nodrošina Seesam, līdz ar ko, nav nepieciešams tērēt savus personīgos līdzekļus;
 • Rīgas robežās automašīna klientam tiek piegādāta bez maksas;
 • Aizvietojošo automašīnu ir iespējams iegūt uz laiku līdz pat 14 dienām.
Izņēmuma gadījumi, kad KASKO apdrošināšana nesedz radušos zaudējumus transportlīdzeklim

Kaut arī KASKO apdrošināšana ir plašākā transportlīdzekļa apdrošināšana, kas ietver visvairāk risku, ir situācijas, kad atlīdzības izmaksas netiek izskatīta. Izņēmuma gadījumi var būt šādi:

 • Bojājumi vai zaudējumi radušies situācijā, kas nav apdrošināšanas gadījums, piemēram, automašīnai stāvvietā ir saskrāpēts sāns, bet uz durvīm ir senāki bojājumi, kas nav radušies konkrētajā situācijā. Attiecīgi apdrošinātājs kompensēs izmaksas par sānu, savukārt nekompensēs par veco bojājumu durvīs.
 • Zibens radīti bojājumi, kas skar elektriskās un elektroniskās iekārtas.
 • Transportlīdzekļa vadītājs atradies narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad transportlīdzekļa vadītājs ir atteicies no pārbaudes veikšanas vai arī lietojis neatļautās vielas pēc satiksmes negadījuma.
 • Transportlīdzekļa vadītājs ir lietojis medikamentus, kuru lietošanas instrukcijā norādīts brīdinājums par auto vadīšanu.
 • Ja transportlīdzekļa vadītājs pēc negadījuma ir atstājis negadījuma vietu, neziņojot par to policijai, atlīdzība netiks izmaksāta vai tiks izmaksāta ierobežotā apmērā. Policijai var neziņot tikai par tādiem ceļu satiksmes negadījumiem, par kuriem ir sastādīts saskaņotais paziņojums.
 • Ja transportlīdzekļa vadītājs ir pārsniedzis atļauto braukšanas ātrumu par vairāk nekā 30 km/h.
 • Ja apdrošinātais transportlīdzekļa vadītājs ir piedalījies ceļu satiksmē pretēji ceļu satiksmes noteikumu vai normatīvo aktu prasībām, kas varētu aizliegt konkrētā transportlīdzekļa dalību ceļu satiksmē.
 • Ja transportlīdzeklis ir bijis aprīkots ar aprīkojumu vai agregātiem, kas ir pretrunā ar izgatavotāja norādījumiem vai pretrunā ar drošības/ugunsdrošības noteikumiem.
 • Ja transportlīdzekļa zādzību ir veicis pats īpašnieks vai personas pēc īpašnieka norādījumiem.
 • Transportlīdzekļa vadītājs atsakās uzrādīt reģistrētu videoieraksta vai audioieraksta ierīču daļas (ja šīs ierīces ir norādītas apdrošināšanas pieteikumā).
 • Nozagtais transportlīdzeklis nav bijis aprīkots ar drošības sistēmu vai pretaizdzīšanas iekārtu, ko atzītu apdrošinātājs, vai arī nav veikta savlaicīga šo iekārtu apkope vai veikta abonentmaksa. Tāpat tas attiecas arī uz gadījumiem, kad nozagts transportlīdzeklis, kas bijis atstāts iedarbināts bez uzraudzības vai arī kuram nav bijušas aizslēgtas durvis.
 • Transportlīdzeklis izmantots kā taksometrs, bet tas nav ticis norādīts apdrošināšanas polisē.
 • Bojājumi transportlīdzeklim radušies saistībā ar eļļas vai citu būtisku šķidrumu trūkumu, par ko ir atbildīgs transportlīdzekļa vadītājs.

Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.