KASKO


KASKO jeb sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana ir brīvprātīga un paredz kompensēt  automašīnas īpašniekam zaudējumus, ja tas ir ticis bojāts, nozagts vai apzagts.

Seesam KASKO paredzēts automašīnām, kuras nav vecākas par 20 gadiem. Gan pieredzējušiem, gan jauniem autovadītājiem.

Ar ko Seesam KASKO ir īpaša?
 • Velosipēda apdrošināšana 
  Seesam atlīdzina zaudējumus par bojājumiem velosipēdam, kas radušies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā, ja velosipēds atradies uz transportlīdzeklim piestiprināta velosipēda turētāja.

 • Ātra atlīdzību izmaksa
  Divu darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

 • Auto remonts klientam tīkamā servisā. 
  Seesam neuzspiež klientam sava apdrošinātā transportlīdzekļa remontu veikt konkrētā autoservisā. Tā ir klienta brīva izvēle.

 • Nomas auto no pirmās dienas
  Bojājumu vai zādzības gadījumos Seesam nodrošina vai apmaksā nomas auto no pirmās dienas, ja ir apdrošināts risks “Aizvietošana”.

 • 0% pašrisks
  Ir iespēja izvēlēties 0% pašrisku bojājumiem.

 • Ērta atlīdzību pieteikšana
  Klients var izvēlēties sev ērtāko veidu zaudējumu atlīdzības pieteikuma iesniegšanai. To var izdarīt Seesam interneta mājas lapā, pie sadarbības partneriem vai jebkurā Seesam klientu apkalpošanas centrā Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā.

 • Tiek segti hidrotrieciena radītie zaudējumi
  Seesam KASKO atlīdzina arī tādus transportlīdzeklim radītos bojājumus, kas radušies, transportlīdzeklim iebraucot peļķēs vai applūdušās vietās.

 • Diennakts palīdzība uz ceļa 24/7
  1. Konsultācijas pa tālruni 67 06 10 00
  2. Motora iedarbināšana ar starta vadiem
  3. Riteņa nomaiņa pret rezerves riteni
  4. Degvielas piegāde tās pēkšņas aptrūkšanās gadījumā
  5. Iespējamo defektu novēršana, kas iespējama ceļa apstākļos
  6. Transportlīdzekļa un pasažieru transportēšana

 • Stiklojuma apdrošināšana bez pašriska
  Pašrisks priekšējam vējstiklam netiek piemērots, ja tas ir vienīgais bojājums transportlīdzeklim, kas radies izsišanas, saplīšanas vai temperatūras izmaiņu rezultātā un vējstikla maiņa tiek veikta pie Seesam sadarbības partneriem.

 • Jaunvērtības apdrošināšana
  Seesam KASKO piedāvā jaunvērtības apdrošināšanu jauniem transportlīdzekļiem, apdrošinot risku “Jaunvērtība”.

 • Vadītāja un pasažieru apdrošināšana
  Seesam atlīdzina izdevumus, kas transportlīdzekļa vadītājam un pasažieriem radušies negadījuma rezultātā, ja ir apdrošināts risks “Nelaimes gadījumi”.

 • Zaudējumi par nozagtu auto tiek atlīdzināti pilnā apmērā
  Seesam zaudējumus par nozagtu auto atlīdzina pilnā apmērā arī tādos gadījumos, kad transportlīdzekļa atslēgas un/vai reģistrācijas apliecība ir nozagta no aizslēgtas un uzlauztas telpas.

 • Tiek atlīdzināti izdevumi par jaunas aizdedzes atslēgas izgatavošanu
  Seesam KASKO atlīdzina izdevumus par jaunas transportlīdzekļa aizdedzes atslēgas izgatavošanu, ja tā nozagta no aizslēgtas telpas.

 • Paredzēta atlīdzība par dzīvnieku nodarītiem bojājumiem
  Seesam KASKO atlīdzina zaudējumus par bojājumiem, kurus transportlīdzekļa virsbūvei nodarījuši dzīvnieki un/vai putni.

 • Ceļojums var turpināties
  Gadījumā, ja apdrošinātais auto pēc negadījuma nav braucamā stāvoklī, Seesam atlīdzina izdevumus, kas transportlīdzekļa vadītājam un pasažieriem radušies ārpus Latvijas, lai varētu turpināt braucienu – tiek segti izdevumi par viesnīcu, taksometra pakalpojumiem, nomas auto vai aviobiļeti.

 • Apdrošināšanas segums auto transportēšanas laikā
  Seesam atlīdzina zaudējumus, kas radušies auto transportēšanas laikā uz kuģa, prāmja vai evakuatora.

 • Tiek kompensēti izdevumi par nozagtas numura zīmes atjaunošanu
  Seesam atlīdzina izdevumus par jaunas transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmes izgatavošanu, ja tā ir nozagta.

 • Seesam klientam garantē zaudējumu atlīdzības izmaksu noteiktajā termiņā
  Ja zaudējumu atlīdzības izmaksa tiek aizkavēta Seesam vainas dēļ, atlīdzība klientam tiek izmaksāta ar līgumā paredzētajiem nokavējuma procentiem.

Kā rīkoties, ja noticis negadījums, un kā saņemt alīdzību?

Pēc negadījuma nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski jāpiesaka apdrošināšanas gadījums internetā vai Seesam KASKO atlīdzību pieteikšanas vietās.

Svarīgi!

Cietušā transportlīdzekļa remontdarbus var sākt tikai pēc tam, kad apdrošinātājs ir veicis tā apskati.

Ievērojiet! Cietušā transportlīdzekļa remontdarbus var sākt tikai pēc tam, kad apdrošinātājs ir veicis tā apskati.

Diennakts bezmaksas palīdzība uz ceļa

Seesam nodrošina diennakts (24/7) palīdzību uz ceļa visiem KASKO klientiem bez maksas.

(Ja apdrošinātā transportlīdzekļa pilnā masa nepārsniedz 3,5 tonnas un negadījums ir noticis uz koplietošanas ceļiem)

Diennakts palīdzības tālrunis:

(+371) 67 06 10 00

Konsultācijas pa tālruni:

 • par rīcību negadījumos;
 • par saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu.

Ierašanās pie klienta, ja automašīnai uz ceļa nepieciešama neatliekama palīdzība:

 • motora iedarbināšanā ar starta vadiem;
 • pievest degvielu;
 • bojāto riteni nomainīt pret rezerves riteni;
 • likvidēt transportlīdzekļa defektus, kurus iespējams novērst ceļa apstākļos;
 • aiztransportēt (evakuētu) bojāto transportlīdzekli no notikuma vietas uz tuvāko remontdarbnīcu vai autostāvvietu;
 • nodrošināt taksometra pakalpojumus (30 km robežās no notikuma vietas).

Izmaksas par remontam izmantotajiem materiāliem un/vai piegādāto degvielu ir jāapmaksā autovadītājam.

Auto aizvietošana

Auto aizvietošanu Seesam klientiem nodrošina SIA AUTO26.

SIA AUTO26
Brīvības gatve 246
epasts info@auto26.lv
T.: +371 26461168

Priekšrocības:

 • Apmaksu nodrošina Seesam, līdz ar ko, nav nepieciešams tērēt savus personīgos līdzekļus;
 • Rīgas robežās automašīna klientam tiek piegādāta bez maksas.

Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.