Kritisko saslimšanu apdrošināšana


Seesam kritisko saslimšanu apdrošināšana garantē vienreizējas summas izmaksu, ja apdrošinātā persona saslimst ar kādu no dzīvībai bīstamām slimībām.

Visbiežāk sastopamās kritiskās saslimšanas ir vēzis, miokarda infarkts, insults, paralīze, Laima slimība.
Kritiskās saslimšanas apdrošināšanu var arī iekļaut nelaimes gadījumu apdrošināšanas polises segumā.

Kāpēc iegādāties Seesam kritisko saslimšanu apdrošināšanu?
 • Seesam kritisko saslimšanu apdrošināšana paredz:
  1. Finansiālu atbalstu ārstēšanās laikā;
  2. Saslimušās personas ģimenes locekļu finansiālu aizsardzību.

 • Katrai personai tiek izstrādāts individuāls kritisko saslimšanu apdrošināšanas piedāvājums. 
  Ikviens pats var izvēlēties sev  vēlamo apdrošinājuma summu un apdrošināšanas programmu. Apdrošināt var personas jebkurā vecumā. 

 • Naudas pabalsts bez jebkādiem ierobežojumiem un nosacījumiem, kā šo naudu izlietot.
  Iestājoties kritisko slimību apdrošināšanas gadījumam, “Seesam” apdrošinātajai personai, apgādnieku zaudējušajai personai vai apdrošinātās personas ģimenes locekļiem izmaksā naudas pabalstu bez jebkādiem ierobežojumiem un nosacījumiem, kā šo naudu izlietot. Pabalstu var izmantot medicīnisko pakalpojumu izdevumu segšanai, rehabilitācijai pēc kritiskās saslimšanas, mājas pārveidošanai atbilstoši kritisko slimību pārcietušās personas vajadzībām vai, piemēram, pārkvalificējoties citam amatam, lai apdrošinātā persona varētu pielāgoties jaunajai dzīves situācijai.

Apdrošinājuma summas

Apdrošinājuma summu var noteikt:

 • dažādām personu grupām atšķirīgu;
 • visām personām vienādu;
 • katrai personai individuālu.

Kritisko saslimšanu riska apdrošināšanas limitu var noteikt robežās no 500 € līdz 15 000 €*. 

Kritisko saslimšanu riska apdrošinājuma summa bērniem nevar būt lielāka par apdrošinājuma ņēmējam noteikto apdrošinājuma summu.

*Apdrošinājuma summas tiek noteiktas, ņemot vērā apdrošināmās personas ienākumus.

Apdrošināmās personas

Apdrošinām personas:

 • bez vecuma ierobežojuma; 
 • bērni līdz 18 gadu vecumam tiek apdrošināti tikai kopā ar kādu no vecākiem/aizbildņiem vai kopā ar apdrošinājuma ņēmēju. 
Apdrošināšanas programmas
Kā rīkoties, iestājoties apdrošināšanas gadījumam?

Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.